Logo oegstgeestercourant.nl
Bij Het Dok stonden op 1 oktober 256 leerlingen ingeschreven. Dat waren er 42 te weinig volgens de norm van het ministerie van OCenW. Overigens zal de school komend voorjaar over de 300 leerlingen heen gaan. | Foto PR
Bij Het Dok stonden op 1 oktober 256 leerlingen ingeschreven. Dat waren er 42 te weinig volgens de norm van het ministerie van OCenW. Overigens zal de school komend voorjaar over de 300 leerlingen heen gaan. | Foto PR (Foto: PR)

Toekomst Het DOK veiliggesteld

  Onderwijs

Het voortbestaan van basisschool het DOK in de wijk Nieuw Rhijngeest is lang onzeker geweest, doordat de school op 1 oktober niet het aantal leerlingen zou hebben (en inderdaad ook niet had) dat volgens de regels van het ministerie van OCW gehaald moest worden.

Deze eis is 298 leerlingen. Bij Het Dok stonden op die datum 256 leerlingen ingeschreven. Overigens is op basis van het aantal inschrijvingen de verwachting dat in mei 2018 de 300e leerling kan worden verwelkomd. De prognoses, mede op basis van de aantrekkende woningbouw in Nieuw Rhijngeest, geven aan dat de school verder doorgroeit in de komende jaren, hetgeen uitbreiding van het huidige schoolgebouw noodzakelijk maakt.


Een van de wegen die het bestuur heeft bewandeld om de toekomst van Het Dok veilig te stellen, is een fusie met een andere onderwijsorganisatie, de Stichting Panta Rhei, een groep van 15 basisscholen in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Den Haag. Het bestuur zag fusie bovendien als noodzakelijk voor het creëren van voldoende financiële, personele en bestuurlijke zekerheid.
Door de decentrale organisatie van Panta Rhei kan het behoud en verdere ontwikkeling van het eigen onderwijsconcept van het DOK worden gewaarborgd.
Na een ouderavond en nadat de instemming was verkregen van de Medezeggenschapsraad en van de Raad van Toezicht, heeft het bestuur het besluit genomen tot een fusie met Panta Rhei. Na positief advies van de gemeente Oegstgeest over deze fusie is het fusieplan ter toetsing en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van OCW.
Het ministerie van OCW heeft kortgeleden ingestemd met de fusie met Panta Rhei. Door deze fusie voldoet Het DOK aan de eisen die de wet stelt aan het aantal leerlingen. Dit betekent dat de toekomst van Het DOK is veiliggesteld.
Per 1 januari 2018 zal Het DOK officieel toetreden tot Panta Rhei.
.

Meer berichten