Contact

Oegstgeestercourant

Ambachtsweg 7a
2220 CB Katwijk
T. 071 - 402 29 01.

Oplage 10.000.

Oegstgeester Courant.
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Hennie Olthof
T. 071 - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

o.v.v. Oegstgeester Courant.
Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur.

Redactie:

Willemien Timmers
T. 06 - 100 891 24
redactie@oegstgeestercourant.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie.

Leveringsvoorwaarden:
De algemene voorwaarden van Uitgeverij Verhagen B.V. zijn van toepassing en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt de algemene voorwaarden vinden op onze website: www.uitgeverijverhagen.nl/algemene-voorwaarden/

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor volgens artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.