Contact

Oegstgeestercourant

Ambachtsweg 7a
2220 CB Katwijk
T. 071 - 402 29 01.

Oplage 10.000.

Oegstgeester Courant.
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Hennie Olthof
T. 071 - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

o.v.v. Oegstgeester Courant.
Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur.

Hoofdredactie:

Teuntje van Delft
T. 06 - 127 464 78
t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Redactie:

Willemien Timmers
T. 06 - 100 891 24
redactie@oegstgeestercourant.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie.

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Oegstgeest en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het Dorpscentrum, Rijnlandse boekhandel, Boekhandel de Kler en Zwembad Poelmeer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.