Ton Verbaken en Hans van der Post te midden van het bestuur. |
Ton Verbaken en Hans van der Post te midden van het bestuur. | Foto: Willemien Timmers

Ton Verbaken en Hans van der Post onderscheiden als imker

Algemeen

Tijdens een zeer gezellige en drukbezochte algemene ledenvergadering van Imkervereniging Oegstgeest, op maandag 29 april, werden twee bijzondere leden in het zonnetje gezet. Het ging hier om Hans Post die al 61 jaar lid is van de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, en Ton Verbaken, die al vijftig jaar betrokken is bij deze club.

Beiden meer dan vijftig jaar actief bij Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Volkomen onverwachts werden zij al voor het begin van de ALV door de voorzitter naar voren geroepen om toegesproken te worden. Hij liet weten dat Imkervereniging Oegstgeest veel aan deze twee heren te danken heeft. “Talloze imkers hebben hun vaardigheden als imker te danken aan de cursussen imkeren die jullie gaven en nog geven.”

Erelid en erepenning

Hans Post en Ton Verbaken werden beiden benoemd tot erelid van Imkervereniging Oegstgeest en omstreken en ontvingen van de NVB een erepenning.

ALV

Tijdens de interessante ALV kwamen vervolgens diverse onderwerpen aan bod. Zoals de grote sterfte onder bijenvolken, het scheppen van ontsnapte zwermen en het gereedmaken van een nieuwe plek voor bijenkasten in Oegstgeest in de buurt van de begraafplaats. Ook werd er gesproken over de opkomst en de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

Imkervereniging Oegstgeest en omstreken strekt zich uit over de regio Oegstgeest, Leiden, Lisse en Kaag en Braassem. De imkervereniging stelt zich ten doel de kennis over het houden van bijen en de relatie van bijen met hun (planten) omgeving te verbreden bij zowel de imkers, als bij het grotere publiek. De vereniging geeft daarom cursussen (zoals de basiscursus), houdt informatieavonden en begeleid beginnende imkers. Imkervereniging Oegstgeest is een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.

Jubileum

“Volgend jaar heeft de Oegstgeester Imkervereniging weer iets te vieren”, liet het bestuur weten. “We bestaan dan vijftig jaar.”

Wie meer wil weten over de Oegstgeester Imkervereniging of een cursus imkeren wil doen, kijkt op www.imkervereniging-oegstgeest.nl of bezoekt de vereniging tijdens de open imkerij dagen op 14 juli bij Kasteel Oud Poelgeest.

Uit de krant

Uit de krant