Afbeelding
Foto: Hans Touw

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - ‘Ze bouwen alles maar vol meneer!’

Politiek

“Als het niet een voetbalveld is dan wordt er wel een park of de bosomgeving van een boerderij uitgezocht. Of anders is er rond een kerk nog wel plaats om alles dicht te bouwen. Het zijn de grondeigenaren, beleggers en projectontwikkelaars die het hier voor het zeggen hebben gekregen meneer. Laat ze beter parken verfraaien en het groen versterken.” Zo sprak een verontwaardigde Oegstgeestenaar vorige week toen ik hem over bouwplannen bijpraatte. Tja.

Oegstgeest is Oegstgeest niet meer. De tijd gaat voorbij en dingen veranderen, dat is onontkoombaar. Soms hoop je dat het gaat om zaken die ‘ver’ weg zijn en om ‘anderen’ gaan. Veranderen, er is niet aan te ontkomen. Soms gaat het goed, soms dreigt verstening en wordt het karakter van de omgeving te sterk aangetast. Verandering okay dan, als het moet, maar dan anders, beter, kleinschaliger, passender, groener.

Enkele voorbeelden:
Al jaren geleden is het ASC-voetbalveld verbouwd tot woonwijkje: 50 huizen erbij. Een verfraaiing van de wijk, maar wel een verdichting met bewoners, auto’s en verkeer. De Overveerpolder werd opgeofferd met de aanleg van nieuwe drassige voetbalvelden, later vervangen door kunstgrasvelden.

Park en kasteel Endegeest. De karakteristiek en de inrichting van het park en kasteel Endegeest lijkt redelijk ongeschonden uit de lange en ingewikkelde inspraakprocedures gekomen. Dankzij de inzet van individuen, buurt- en belangengroepen, de historische vereniging en anderen. Er wordt nu onderzocht om het wandelgebied van het Park te versterken en aansluiting te vinden voor deelgebruik door het Bio Science Park.

De plannen voor bebouwing van het gebied rond de Almondehoeve zijn in een vergevorderd stadium. Het gaat om het deels beboste en weidegebied waar de antiekboerderij Almondehoeve ligt, tussen de Dorpsstraat en het Oegstgeester kanaal. De plannen voor de woonwijk omvatten een dichte bebouwing tot aan de A44-snelweg, met vele obstakels voor het in- en uitgaande (auto)verkeer in deze beoogde nieuwe wijk. Het plan ligt er, als is het opgepropt en kunstmatig. Waarom kan dat niet veel kleiner, aangepaster, groener, op schaal met de omgeving? Dan past het. Ook met sociale woningbouw. Moeten winsten van de projectontwikkelaar echt zo hoog oplopen door er zoveel woningen neer te zetten? Als de plannen doorgaan worden ook de mogelijkheden van het wandelpad langs de Pastoorswetering opgeofferd, de Dorpsstraat is al afgesloten, het autoverkeer langs het Groene Kerkje wordt geïntensiveerd. Willen we dat echt als gemeenschap?

De bebouwingsplannen op het terrein van het voormalige Partycentrum La France rond de H. Willebrordkerk is tenslotte ook zo’n voorbeeld waar het aan alle kanten wringt. Op een klein terrein, omgeven door een basisschool, een grote RK kerk uit 1901, een kerkhof, een Rijksmonument en een gemeentelijk monument worden nu al twee jaar door een projectontwikkelaar bouwplannen gemaakt die echt niet kunnen. Een eerder grootschalig bouwplan werd afgekeurd. Verkeersontsluitingsmogelijkheden zijn er niet, of zullen geforceerd moeten worden ten laste van het verkeer en de bewoners in de omgeving. Het gemeentebestuur komt nu eindelijk met een Nota van Uitgangspunten die richting moet geven aan de bouwplannen.

Mijn advies: als bouwen al moet en dat vraag ik me af, maak het dan veel kleiner, passender, op de schaal van de omgeving, eerbiedig het gebruik van de kerk en de begraafplaats en houdt de historische waarden van de omgeving in stand. 

Harry Vissers
vissers.harry@planet.nl

Uit de krant

Uit de krant