Bij de tunnel staan nu enkel borden. | Archieffoto
Bij de tunnel staan nu enkel borden. | Archieffoto Foto: Willemien Timmers

Zorgen in Rijnsburg over afsluiting Almondeweg-tunnel

Politiek

Raadsleden van de gemeente Katwijk, Lennart van der Plas (VVD) en Eduard Schuurman (DURF), maken zich zorgen over mogelijke uitbreiding van de afsluiting voor autoverkeer van de Almondeweg-tunnel. Dit naar aanleiding van een brief van de gemeente Oegstgeest aan de bewoners die in de omgeving van de Rijnsburgse Oegstgeesterweg wonen.

Katwijkse raadsleden stellen vragen

Door Jonah van den Oever

Volgens beide raadsleden lijkt de gemeente Oegstgeest in deze brief en tijdens een informatieavond, aan te sturen op een permanente sluiting van de onderdoorgang van de A44. Hier is al eerder om te doen geweest. Ooit was deze doorgang afgesloten met een spitspaal zodat sluipverkeer uit Rijnsburg (en andersom) niet door de smalle Dorpsstraat zouden rijden. De spitspaal is sinds eind 2019 weg, maar de verbodsborden voor doorrijden tijdens de spits. Dit leidde tot verwarring bij automobilisten, en boetes als gevolg.

De Almondeweg-tunnel is in de huidige situatie tijdens spitsuren gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 09.30 uur en van 16.30 tot 18.30 uur. Deze maatregel is aan weerszijden van de onderdoorgang volgens het college van de gemeente Katwijk duidelijk zichtbaar aangeduid.

Hoofdstructuur

Als de onderdoorgang gesloten wordt, is het volgens de Katwijkse raadsleden niet meer mogelijk om vanuit Rijnsburg Oegstgeest met de auto via de Oegstgeesterweg en Almondeweg te bereiken en andersom. Het college van Katwijk nuanceert dit standpunt. Zij beantwoordt namelijk dat de Oegstgeesterweg in de wegcategorisering van 2022 bestempeld is als onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. Het maakt dus geen onderdeel uit van de hoofdstructuur voor het autoverkeer.

Participeren

De gemeente Katwijk heeft aan de gemeente Oegstgeest gevraagd om een zorgvuldige participatie uit te voeren zodat de wensen en bedenkingen van de inwoners van Rijnsburg inzichtelijk worden. Vervolgens zal het college van Katwijk op basis van deze uitkomst een standpunt innemen en dat kenbaar maken aan het bestuur van Oegstgeest.

Acties

Er werd door de Katwijkse raadsleden ook gevraagd welke acties het college van Katwijk kan ondernemen als de gemeente Oegstgeest ervoor kiest om de weg permanent af te sluiten voor autoverkeer. Het college antwoordt hierop dat zij overlegt met andere gemeenten als er besluiten zijn waar zij bedenkingen bij hebben. Ook in dit geval is er dus overleg geweest met de gemeente Oegstgeest.

Herinrichting

De gemeente Oegstgeest is momenteel bezig met de definitieve uitwerkingsplannen voor de herinrichting van de Rijnsburgerweg. De werkzaamheden worden medio 2025-2026 uitgevoerd. De raadsleden zijn bang dat dit in Rijnsburg tot extra opstoppingen kan leiden. Het college beantwoordt dat de gemeente Oegstgeest te zijner tijd met een verkeers- en omleidingsplan komt voor de werkzaamheden die daar worden uitgevoerd. Die plannen worden besproken in het regionale wegbeheerders overleg en afgestemd met Katwijk.

Uit de krant

Uit de krant