Alexander Bosma ontvangt bloemen van de kinderen.
Alexander Bosma ontvangt bloemen van de kinderen. Foto:

Alexander Bosma bevestigd als nieuwe predikant Nederlandse Gereformeerde Kerk

Algemeen

Op zondag 7 april heeft in de aula van Teylingen College Duinzigt onder grote belangstelling de bevestiging plaatsgevonden van Alexander Bosma als nieuwe predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest. Het was een feestelijk gebeuren met na afloop een lunch voor alle aanwezigen.

Door Wim van Tuijl

Vanwege het grote ledental, ontstaan na de fusie tussen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt tot Nederlandse Gereformeerde Kerk, was er dringend behoefte aan een extra predikant. Het aantal jongeren binnen de deze kerk is dermate groot dat het wenselijk was een predikant te benoemen die zich specifiek richt op deze leeftijdsgroep. Hierin is nu voorzien door de benoeming van Alexander Bosma.


Alexander Bosma (28 jaar) is gehuwd met Anne Lynn Bijl. “Na het VWO heb ik gekozen om theologie te gaan studeren aan de Theologische Universiteit Kampen, nu gevestigd in Utrecht. Binnen die studie wordt dieper ingegaan op de Bijbel, op God, maar ook op de samenleving in brede zin. Na de basisstudie koos ik de specialisatie Predikantsmaster. Tijdens stages was ik er niet geheel van overtuigd om predikant te worden. Bezig zijn met jeugd en jongeren sprak me meer aan. Vandaar dat ik na mijn studie aan de slag ging als jeugdwerker voor de kerk in Wezep”, vertelt Alexander.

Overstap

“Ik begon geleidelijk toch meer ambitie te krijgen voor het voorgangerschap. Toen kwam de NGK Oegstgeest op mijn pad die op zoek was naar een predikant die zich specifiek richt op jongeren. Ik werd uitgenodigd om een keer voor te gaan in een dienst en er volgde een kennismaking met de gemeente. Ik voelde meteen een positieve klik met deze kerk. Met een goed gevoel ging ik huiswaarts en na overleg met Anne Lynn besloot ik de functie te aanvaarden”, geeft Alexander aan.

Functie met uitdaging

“Jeugd en jongeren zijn in ontwikkeling en vaak mondig. Graag wil ik naar ze luisteren en in gesprek met hen gaan. Immers, zij kunnen met vragen en standpunten komen over van alles en nog wat. Het is goed mogelijk dat ik ook van hen kan leren. Mijn doel is hen een goede geestelijke basis mee te geven voor hun verdere leven.”

Turbulente tijden

Alexander bevestigt dat het momenteel een turbulente tijd is door wat er allemaal in de wereld gebeurt. “Het is een uitdaging om plekken en momenten te vinden waar het geloof zichtbaar wordt en waardoor hoop ontstaat. Hoop is voor mij een belangrijk thema in het christelijke geloof, namelijk de hoop die God in Christus heeft gegeven, zoals beschreven in de Bijbel”, vertelt hij.

Kentering

Naast het feit van teruglopende ledentallen van kerkgemeenten ziet Alexander de laatste tijd wel een kentering. Hij bevestigt dat juist migrantenkerken hard groeien. “Daarnaast bemerk ik dat er geleidelijk groei is naar meer openheid voor geloven. Jongeren en ook volwassenen lijken er meer over te willen weten.” Hij wijst op een recent verschenen boek van René van Loon, genoemd ‘Lente in de kerk’. Hierin wordt over deze ontwikkeling geschreven.

Wie belangstelling heeft, is van harte welkom een dienst van de NGK Oegstgeest bij te wonen en na de dienst een kopje koffie mee te drinken. De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur in de aula van Teylingen College Duinzigt, gelegen Wyttenbachweg 23.
www.ngkoegstgeest.nl

Uit de krant

Uit de krant