Molenaar Frans Verra vertelde honderduit over ‘zijn’ 18e-eeuwse molentje. | Foto's Willemien Timmers
Molenaar Frans Verra vertelde honderduit over ‘zijn’ 18e-eeuwse molentje. | Foto's Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Geanimeerde winterwandeling

Algemeen

Een groep van wel vijftig enthousiaste Poelgeestenaren nam afgelopen zaterdag, 10 februari, deel aan de winterwandeling van de coöperatie Energiek Poelgeest. Een grote opkomst, waarmee ook de organisatie blij verrast was.

Door Willemien Timmers

Vijftig Poelgeestenaren verkennen hun wijk en de polder

Energiek Poelgeest, een coöperatie van en voor alle bewoners van Poelgeest die momenteel al meer dan 140 leden telt, zet zich in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is. “We vinden dat wij als bewoners een belangrijke stem en rol hebben in de energietransitie in Poelgeest. Ook onderzoeken we hoe we onze wijk kunnen verwarmen met eigen duurzame bronnen.”

In het kader daarvan werd een eerste stop gemaakt bij de regelkamer van Vattenfall aan de Jac. P. Thijsselaan. “Maandelijks is er overleg over hoe we verder gaan. Het plan is dat Poelgeest over niet al te lange tijd zijn warmte zal krijgen via restwarmte van de rioolwaterzuivering in Leiden. Onze droom was een eigen warmtevoorziening in de wijk. Dat bleek voor nu niet haalbaar. De constructie waar we nu voor gaan is ‘economisch experimenteel’, maar wel haalbaar.”

In een enthousiast verhaal nam molenaar Frans Verra vervolgens alle aanwezigen mee in het boeiende verhaal van ‘zijn’ 18e-eeuwse molen ’t Poeltje. Hij vertelde honderduit over de geschiedenis, het idee dat het molentje aan het begin van de bouw van de wijk een ‘vleermuisgrot’ zou blijven, en de plannen om de molen ooit maalvaardig te krijgen.

Pieter Balkenende, regiobeheerder van het Zuid-Hollands Landschap vertelde over de natuur in de Polders van Poelgeest, en de plannen voor verbetering van de waterkwaliteit. Hij noemde de ongewenste dam richting woonwijk waardoor er nu geen begrazing in het eerste deel van de polder kan plaatsvinden. Ook sprak hij over de ganzenoverlast en het gebrek aan ‘potjes’ om alles aan te pakken in de polder. “Het hout moet inmiddels ook van de akkertjes af”, vervolgde hij. “Het water is te voedselrijk waardoor er te veel karpers zijn. Dat maakt dat er aan de wortels van de beplanting gerommeld wordt, en de bomen omvallen. Het bedoelde moeras, maar ook het beoogde ‘kruidenrijke grasland’ moeten hersteld worden.”

De wandelende wijkgenoten brachten vervolgens een bezoek aan het leerwerkproject Knaagdierencentrum Poelgeest. Cock Lafeber vertelde over de dierenopvang, maar ook over de nieuwbouwplannen waarvan de tekeningen in een bouwkeet te zien waren.

De winterwandeling werd afgesloten met een borrel in de gastvrije Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel van Alexander de Vos.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant