Het Dienstencentrum wordt verbouwd voor de komst van zeventig Oekraïense vluchtelingen. | Foto Niki Meijer
Het Dienstencentrum wordt verbouwd voor de komst van zeventig Oekraïense vluchtelingen. | Foto Niki Meijer

Onrust op landgoed Endegeest

Algemeen

Er is nogal wat gaande op het Endegeestterrein in Oegstgeest. Sinds 2021 woedden er verschillende branden in bijgebouwen van kasteel Endegeest, er lopen een aantal bezwaarprocedures tegen het bestemmingsplan de Geesten en het Dienstencentrum maakt zich op voor de huisvesting van zeventig Oekraïense vluchtelingen vanaf half november.

Dienstencentrum ingericht voor komst Oekraïense vluchtelingen

Door Niki Meijer

Afgelopen december stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Geesten’ vast. Dat lokte veel bezwaren uit. De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten en de Bomenbond Rijnland stelden gezamenlijk beroep in bij de Raad van State. Volgens hen zou de verdubbeling van de bebouwing op Endegeest, extra parkeervoorzieningen en het vestigen van het bedrijventerrein voor health & science het landgoed teveel aantasten. 

Bezwaar

Tot de Raad van State besluiten neemt over de bezwaarprocedures worden veel gebouwen op Endegeest anti-kraak verhuurd en staan verschillende bouw- en sloopplannen op een laag pitje. Zo ook die van projectontwikkelaar Oudendal Groep op Park Endegeest. Een woordvoerder van Oudendal: “Na bezwaren zijn vijf gebouwen waaronder het Weidepaviljoen op het park gemeentelijk monument geworden. We hebben afgesproken om deze niet te slopen, maar te restaureren. Het Dienstencentrum is echter geen gemeentelijk monument. Dit willen we slopen voor een beter ingericht maatschappelijk zorggebouw. Daar lopen nu onder andere bezwaarprocedures tegen.”

Vorige week tekende gemeente Oegstgeest wel de overeenkomst voor het bouwproject van het nieuwe schoolgebouw van de Leo Kannerschool. Die komt op de lokatie van de oude Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg. Het bouwproject van de bijzonder school begint in 2023. De gemeente heeft er 20 miljoen voor uitgetrokken.  

Branden

Alsof de onrust rondom de bestemmingplannen nog niet genoeg was, woedden er de afgelopen tijd verschillende branden op het Endegeestterrein. Zo brandde het mortuarium voor de tweede keer in februari af, en brak er vorige week brand uit in een bijgebouw van kasteel Endegeest. Oudendal: “De politie doet nu onderzoek naar de (vermoedelijke) brandstichtingen. Wij maken ons zorgen. Door de vastgelopen bouwplannen is er nauwelijks toezicht op Endegeest.”

Bezoek

Gemeente Oegstgeest sloot afgelopen zomer een nieuwe gebruiksovereenkomst voor het Dienstencentrum met Oudendal. Het gebouw zal vanaf half november voor minstens een jaar dienen als opvangcentrum voor zeventig Oekraïnse vluchtelingen. Of die tijd verlengd wordt, hangt af van het besluit van de Raad van State over de sloop. De kosten voor verbouwing en opvang worden vergoed door de Rijksoverheid. 

Inloop

Op vrijdag 11 november van 16.00 tot 17.30 uur is iedereen uit Oegstgeest welkom om het nieuwe opvangcentrum te bekijken aan de Kasteellaan 5-7. 

Door brand staan er linten en hekken voor deze bijgebouwen van kasteel Endegeest.
Door brand staan er linten en hekken voor deze bijgebouwen van kasteel Endegeest.

Uit de krant

Uit de krant