Maker Mike van der Geijn en vakleerkracht Brett Bomkerk in het maak-lokaal. |
Maker Mike van der Geijn en vakleerkracht Brett Bomkerk in het maak-lokaal. | Foto's Willemien Timmers

Nieuw lokaal nodigt uit tot ‘onderzoekend leren’

Algemeen

Een lokaal om je vingers bij af te likken, figuurlijk dan. Daltonschool Oegstgeest heeft sinds kort een eigen ‘lab’, waar kinderen kunnen experimenteren en met hun eigen handen kunnen uitvogelen of dingen te maken of te repareren zijn.

Daltonschool: ‘Wat we verzinnen, kunnen we doen!’

Door Willemien Timmers

Directeur Annette ter Haar laat vol trots de oude lerarenkamer zien die volledig onherkenbaar is omgebouwd tot een ruimte waar door ‘doen’ heel veel geleerd kan worden.

“Uit een eerder gehouden enquête bleek dat het een grote wens van onze kinderen was om experimenten, proefjes te kunnen doen op school. Twee jaar geleden is het idee ontstaan om hier verder mee aan de slag te gaan en een ‘maak-docent’ aan te nemen”, vertelt ze. Meester Brett Bomkerk deed als vakleerkracht zijn intrede en samen met Mike van der Geijn die hij, net als Annette, kende van het TechnoLab, ging hij aan de slag.

“Dit prachtige lokaal past helemaal in de Da Vinci-methode die wij hanteren, waarin we de leerlingen eigenaarschap willen geven over wat ze leren. Hier in dit lokaal kunnen ze ‘makenderwijs’ antwoorden vinden op hun vragen.” Door te dóen, en zelf verantwoordelijkheid te nemen krijgen leerlingen ‘van binnenuit’ lol in het leren.

“Belangrijk is ook dat kinderen leren om duurzaam om te gaan met de grondstoffen die we hebben. Zij moeten immers een oplossend vermogen ontwikkelen om met de problemen in de toekomst om te gaan. Daarom kunnen in dit lokaal ook dingen gerepareerd en hergebruikt worden.”

Mike van der Geijn, ook wel Makr Mike genoemd, heeft de hele zomer met zijn vader bedacht hoe de gereedschappen en materialen in de Daltonschool het best geplaatst konden worden. Het resultaat is een overzichtelijk geheel waar boren, zagen, schroevendraaiers, lijm, papier, hout, waardeloze materialen en bijvoorbeeld microscopen toegankelijk staan opgesteld. “Na een eerste veiligheidsles kunnen leerlingen in groepjes aan de slag. Er is wel altijd een docent bij”, laat Brett weten. “En daarbij komt dat leerlingen ook moeten leren opruimen.”

“Het mooie is dat leerlingen vragen leren stellen”, vertelt Annette, “en zo vanuit verwondering leren. We zien het nu al werken. En hé, in een regio waar grote bio science-bedrijven gevestigd zijn, kunnen wij niet achterblijven!”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant