Annelies Koningsveld en Guus Bannenberg. | Foto PR
Annelies Koningsveld en Guus Bannenberg. | Foto PR

Kansen benutten voor hofjes - Verkiezingsdebat Ver. Oegstgeester Hofjes op 5 maart

Algemeen

Op 5 maart organiseert de Vereniging Oegstgeester Hofjes (VOH) een verkiezingsdebat. Vrijwel alle politieke partijen van Oegstgeest zullen hieraan deelnemen. Gespreksleider is Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Thema is de vraag hoe politieke partijen zich willen inzetten voor de bouw van hofjes voor senioren met behoud van groen. 

Vanwege de toenemende vergrijzing en daarbij achterblijvende zorgvoorzieningen is dit voor senioren een belangrijk item. Guus Bannenberg van de VOH vindt hiervoor een medestander in Annelies Koningsveld van de Initiatiefgroep Woon- en Zorgcomplex Hofwijck. Zij is mét de VOH van mening dat het essentieel is om nu de kansen te benutten om hofjes te bouwen. 

“Hofjes zijn een aantrekkelijk perspectief om samen oud te worden met aandacht voor elkaar”, meent Guus Bannenberg. “Bovendien zorgt het voor doorstroming op de huizenmarkt zodat woningen vrijkomen voor jonge gezinnen. De gemeente Oegstgeest benoemt in de Woonvisie 2020-2030 expliciet de bouw van hofjes, maar wij missen inzet om dit daadwerkelijk te realiseren. Het nieuwe gemeentebestuur zou zich sterk moeten maken voor zeker twee nieuwe hofjes”, vindt Bannenberg. “Denk aan het terrein van de op termijn verhuizende Leo Kannerschool. In Katwijk en Lisse zien wij wel een goede samenwerking van de gemeente met burgers om hofjes te realiseren.”

Hofbrouckerpark

Annelies Koningsveld, zelf wonend aan het Hofbrouckerpark, maakt zich als initiatiefnemer van de Initiatiefgroep Woon- en Zorgcomplex Hofwijck sterk om op deze locatie alsnog een hofje te realiseren, ondanks een eerdere afwijzing van de gemeente. “Wij willen op korte termijn een zienswijze indienen bij het gemeentebestuur over het bestemmingsplan Hofbrouckerpark”, aldus Koningsveld. Zij ziet mogelijkheden om op termijn met behoud van groen sociale huurwoningen te realiseren samen met woningcorporatie MeerWonen, die dit voornemen van harte ondersteunt. “Op een ander deel van het bestemmingsplan zouden nieuwbouwappartementen kunnen komen, te ontwikkelen door Sedos. Dat biedt meer perspectief voor oudere inwoners van Oegstgeest dan het uitponden van de bestaande verouderde woningen.”

Uit de krant

Uit de krant