Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het slechte wegdek van de Rijnsburgerweg vertoont grote schade. Binnenkort zal dit structureel worden aangepakt. | Foto Willemien Timmers</p>

Het slechte wegdek van de Rijnsburgerweg vertoont grote schade. Binnenkort zal dit structureel worden aangepakt. | Foto Willemien Timmers

(Foto: Willemien Timmers)

Gemeente aan de slag met ‘sinkhole’

“Wij wonen aan de Rijnsburgerweg in een huis uit 1930. Voor ons huis is een kleine sinkhole”, schreef een lezer van deze krant. “Ter hoogte van de put, valt er in het asfalt al jaren en jaren een gat. Ik maak dan een melding via fixi en over het algemeen wordt er dan na twee weken actie ondernomen. Deze reparatie houdt ongeveer drie weken stand en dan is het gat er weer.”

De Oegstgeestse liet weten dat er al sinds 2009 wordt verteld dat er ‘groot onderhoud’ staat ingepland, en dat de manier van repareren niet goed is. “Het probleem van dit terugkerende gat is dat mijn huis schudt als er zware vrachtwagens uit de richting Den Haag naar de Flora rijden. Ons huis schudt soms zo hard dat ik er wakker van wordt. Buiten het feit dat dit mijn woongenot aantast, hebben we ook schade hierdoor. Aan de buitengevel zijn scheuren te zien, maar ook binnen, en zelfs sinds kort ineens een gebroken tegeltje in de badkamer. Kortom, het huis schudt teveel.”

De inwoonster is vooral gericht op een oplossing. “Want echt, de vicieuze cirkel van gat, fixi, nog twee weken schudden (en lawaai), drie weken rust, gat, fixi, nog twee weken schudden...., daar wordt ik echt moedeloos en kwaad van.”

‘Ik werd moedeloos van de vicieuze cirkel’

Nadat deze krant bij de gemeente informeerde over deze ‘sinkhole’ zijn ze bij beheer en onderhoud van de gemeente Oegstgeest voortvarend aan de slag gegaan. Samen met een aannemer werd ter plekke gekeken. De conclusie: Met een tijdelijke reparatie blijf je de zware trillingen, veroorzaakt door de zware vrachtauto’s die naar de Flora rijden, op deze locatie houden. Dat is dus geen structurele oplossing. “Het is helder dat dit niet kan wachten tot de herinrichting, die daar binnen afzienbare tijd op stapel staat. Een structurele oplossing is om het vlak naast de naad te frezen en een nieuwe laag aan te brengen. We gaan dit op korte termijn repareren.”

Het werk zal binnen afzienbare tijd ingepland worden. Overigens werd ook al met de bewoonster gesproken. “Zij was opgelucht was dat het nu snel en grondig wordt aangepakt”, aldus de gemeente.

Meer berichten