Bewoners bijeen over toestand Duikerbrug | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Henk Heemskerk, hij woont naast de brug, hield een introductie.
Henk Heemskerk, hij woont naast de brug, hield een introductie. (Foto: Leon Heemskerk)

Bewoners bijeen over toestand Duikerbrug

Elkaar op de hoogte brengen, maar vooral om te weten te komen wat de bewoners van de Dorpsstraat en omwonenden het liefst willen met de inrichting van de historische Dorpsstraat en de sluisbrug – ofwel Duikersluis en Duikerbrug – over de Pastoorswatering. Dat was de reden om een bijeenkomst te houden, woensdag 31 mei in het Dorpscentrum. Er waren 45 belangstellenden aanwezig.

Door Wil van Elk

Henk Heemskerk, hij woont pal naast de brug, hield een introductie. Hij had de vrije hand voor het organiseren van de bijeenkomst. Frans van Rijn was de gespreksleider, Ineke van de Velden toonde een Power Point Presentatie met de titel 'De toekomst van de Dorpsstraat, en van de Van Almondeweg, Zoutkeetlaan, Groenhoevelaan, Pastoorswatering en Oegstgeesterkanaal' met alle ins en outs over de brug. Ze toonde heel veel historische afbeeldingen, maar ook recente foto's. Vooral de foto van de Blauwe Tram die over de brug reed, langs het huis van Henk Heemskerk dat toen een Café was – de tram reed daar tot 1949 – sprak tot de vebeelding. Dineke Peddemors maakte een verslag van de bijeenkomst, ook Jacques Thorn was daarbij betrokken.

Toekomst

Tijdens de bijeenkomst kwamen meerdere ideeën ter sprake voor de toekomst van de brug. Daarbij werden schetsontwerpen en voorbeelden getoond van vergelijkbare bruggen elders in het land. De zeven meter brede brug heeft in het midden een tongewelf van vier meter, die zou behouden moeten blijven. De zijkanten afzetten met gietijzeren leuningen. Op de oostelijke zijvleugel reed vroeger de tram. De nutsleidingen lopen aan de westelijke kant. Er is onder andere bedacht om de zijvleugels te verwijderen, of alleen de westvleugel. De Dorpsstraat niet zomaar sluiten, maar bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer vanuit de Kennedylaan. Een spontane reactie was: "Bouw een nieuwe brug met historische uitstraling die past bij de oeroude doorgangsweg".

"Bruggen hebben geen APK; waardoor achterstallig onderhoud ontstaat - dat is ook bij deze brug"

"Voor je auto krijg je ieder jaar een oproep in de bus om die te laten keuren. Bruggen hebben geen APK; waardoor achterstallig onderhoud ontstaat", vertelt Henk Heemskerk. "Er is veel te zwaar verkeer over gegaan, vooral tijdens de bouw van huizen aan de Zoutkeetlaan. Er moet eerst wat gebeuren voordat er actie komt." Pas veel later zijn er sensoren geplaatst. De huidige betonblokken worden niet gewaardeerd. Een passant ter plaatse merkte op: "Hekken liggen vrijwel meteen om of worden verplaatst om erdoor te kunnen". Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de tegenoverliggende losplaats die een verpauperde uitstraling heeft. "Het gebiedje heeft een facelift nodig. Betrek ook de Zoutkeetlaan erbij", was de boodschap. Het opknappen van het Wilhelminapark werd als voorbeeld genoemd. Henk: "Het wegdek van de Dorpsstraat, maar ook de inrichting, moet onder handen worden genomen". "De paal in de weg onder de A44, die gaat omhoog in de spitsen, kan nu wel weg!", was ook een van de aanbevelingen. "De verbinding met het Groene Kerkje moet ook blijven."

Boot

Een groot aantal aanwonenden van de Pastoorswatering heeft een steiger voor hun boot. Zij willen dan ook de doorvaart openblijft. Zij zijn vooral benieuwd hoe lang de afsluiting duurt. Er moet een duurzame oplossing komen die breed wordt gedragen. De notulen en de voortgang is na te lezen op Internet bij http://duikerbrug.wixsite.com/oegstgeest/blog.

Tegemoetkoming

Onder de noemer Zelfstandig nadeelcompensatiebesluit Pastoorswatering maakte de gemeente bekend: "Het college is voornemens booteigenaren tegemoet te komen in de kosten die zij moeten maken als gevolg van het afsluiten van de brug over de Pastoorswatering".

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>