Afbeelding

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - Hoe lang blijft besluit over bestemming DcO-vleugel nog uit?

Politiek

Eind vorig jaar deed de Raad van State uitspraak in de procedure over de bestemming van het langgerekte pand langs de Lijtweg tegenover het benzinestation. Dat pand is een aanbouw aan het huidige Dorpscentrum (DcO) en wordt daarom ook wel de DcO-vleugel genoemd. Die vleugel bood lang huisvesting aan maatschappelijke organisaties, maar is nu ingericht voor de bewoning. 

Het toenmalig College van B&W stemde daar in 2018 mee in. Het gaf het groene licht voor een bestemmingswijziging van ‘Maatschappelijke Doeleinden’ naar ‘Wonen’. Dat besluit werd aangevochten door het Dorpscentrum en anderen. Eind vorig jaar oordeelde de Raad van State, dat het gemeentelijk besluit moet worden vernietigd. Met de opdracht om binnen 26 weken een nieuw te nemen. Die termijn loopt binnen afzienbare tijd af. Hoog tijd voor duidelijkheid. 

Het Dorpscentrum ging in zijn huidige vorm in 2014 van start. Dankzij een burgerinitiatief en met medewerking van de eigenaar werd toen een dreigende sluiting voorkomen. Kort daarna kwam echter de instemming van de gemeente met de woonfunctie voor de aangebouwde vleugel langs de Lijtweg. Dat besluit werd aangevochten, omdat daarmee het functioneren van het Centrum en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling werden beperkt. En ook vanuit de visie, dat deze centrale locatie in Oegstgeest dé ruimtelijke plek was en is voor gemeenschapsvoorzieningen. Deze overwegingen gelden nog steeds en daarom is het goed, dat hernieuwd besloten moet worden over de bestemming van de vleugel. Het is begrijpelijk, dat het huidige College van B&W daar even de tijd voor heeft genomen. Maar aan de andere kant wijzigt de vraagstelling niet met een langere tijdsduur. Sterker nog; de logica voor het behouden van de bestemming van ‘Maatschappelijke Doeleinden’ neemt alleen maar toe. 

Het zou kunnen, dat bij de gemeente bij handhaving van de bestemming ‘Maatschappelijke Doeleinden’ de vrees voor een schadeclaim leeft. Die vrees is onnodig. Zolang de gemeentelijke vergunning nog niet definitief is, handelt de eigenaar met bewoning van deze locatie op eigen risico. Bovendien hoeven de huidige bewoners niet bang te zijn dat ze op korte termijn op straat komen te staan. Voor handhaving kan een redelijke overgangstermijn van bijvoorbeeld een half jaar worden gehanteerd. Het is aan de eigenaar om de vleugel weer bewoningsvrij te maken. Het gaat om een bekende particuliere verhuurder in de regio en die zal met gebruikmaking van natuurlijk verloop oplossingen moeten en kunnen bieden. 

Recent is duidelijk geworden dat ook de naastgelegen Rehobothkerk aan herontwikkeling denkt. Het bestaande gebouw is gedateerd en biedt onvoldoende mogelijkheden. Daarom hebben die kerkelijke gemeente en het Dorpscentrum de handen ineengeslagen. Met steun van organisaties als PGO, SOEK en Radius. Wat een kansen voor Oegstgeest op deze centraal gelegen plek in het dorp. Niet voor niets bestempelt de recent vastgestelde Omgevingsvisie het gebied ten zuiden van het winkelcentrum als ‘zoekgebied voor maatschappelijke functies’. Dat is dezelfde logica als die eerder ten grondslag lag aan de doorstart van het Dorpscentrum. Kom op; hoog tijd om in te koppen, dat de DcO-vleugel de bestemming ‘Maatschappelijke Doeleinden’ behoudt.

Pieter Hellinga

penahellinga@gmail.com

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant