Prof. dr. Peter Boelhouwer liet de aanwezigen gezamenlijk discussiëren. | Foto Cor de Jongh
Prof. dr. Peter Boelhouwer liet de aanwezigen gezamenlijk discussiëren. | Foto Cor de Jongh Foto: Cor de Jongh

Woningnood eist actie van allen

Politiek

Wordt er binnenkort in Oegstgeest kleinschalig gebouwd in combinatie met behoud van natuur? Dan zou volgens de secretaris van de Stichting Huurders MeerWonen, Leo Helsloot, zijn droom uitkomen. De Stichting organiseerde maandag 11 oktober in de recreatiezaal van Flat Heemwijck een drukbezochte brainstormsessie over dit onderwerp.

‘Er moet gebouwd worden op de plekken waar het nog kan in Oegstgeest’

Door Cor de Jongh

Aan de hand van een aantal stellingen konden de aanwezige raadsleden van zes politieke partijen, de verantwoordelijke wethouder Peter Glasbeek, ambtenaren en andere betrokken (markt)partijen, onder dagvoorzitterschap van Prof. dr. Peter Boelhouwer (hoogleraar woningmarkt) gezamenlijk discussiëren en in groepjes op plakbriefjes terugkoppeling geven.

De eerste stelling was: ‘Om de woonvisie te realiseren moet er ook in het dorp zelf worden gebouwd. De woningnood eist nu actie van alle partijen’

Iedereen in de zaal was het erover eens dat er gebouwd moet worden. Er zijn namelijk in Oegstgeest zo’n 2.700 woningzoekenden op dit moment, waarvan een kwart wacht op een sociale (doorstroom)huurwoning. En omdat er vanaf 2014 geen enkele sociale huurwoning bij is gekomen, bedraagt de wachttijd ondertussen meer dan zeven jaar. En door onder andere de opvang van statushouders en herplaatsen van bewoners van de op te knappen Flat Heemwijck, wordt de druk op de vraag naar sociale huurwoningen alsmaar groter terwijl het aanbod maar druppelsgewijs wordt vergroot.

Kortom, er moet gebouwd worden op de plekken waar het nog kan in Oegstgeest. En dan niet alleen de duurdere koopwoningen, maar juist een mix van sociale huur, middel dure koop, koop/huur met zorgvoorzieningen en vrije sector in de duurdere klasse.

‘Als de politiek het wil, kunnen dergelijke projecten in Oegstgeest worden gerealiseerd’

Stelling twee luidde dan ook: ‘Hoe organiseren wij woningbouw met behoud van natuur en het dorpse karakter?’

Leo Helsloot liet aan de hand van twee voorbeelden zien dat dit inderdaad kan. Op Texel is een wijk gebouwd met vooral huizen die qua kleur en materialen in de natuur opgaan, veelal met tuinen zonden rondom schuttingen. In Zeist zijn op een kleinschalig gebied ook huizen en appartementen gerealiseerd die opgaan in het groen met waterpartijen en zelf een schaapskudde die door de wijk loopt om het gras te onderhouden. “Wonen in de wijk Kerckebosch geeft de bewoners elke dag een vakantiegevoel.”

De derde stelling was ‘Er kan in Oegstgeest meer dan ik had gedacht’. 

Alle aanwezigen spraken dan ook de ambitie uit om ook dergelijke projecten in ons mooie dorp te realiseren maar hoe? Oegstgeest heeft een oppervlakte van maar acht vierkante kilometer met momenteel 24.500 inwoners.

Volgens Leo Helsloot kan het. “Als de politiek het wil, kunnen er dergelijke projecten worden gerealiseerd”, vertelt hij na de informatieavond. “Dat kan door verdichting in bestaande wijken. Doordat de infrastructuur er al is, kunnen er extra woningen worden gebouwd voor circa 130.000 euro volgens de deskundigen. Ook kan de gemeente, als zij niet de eigenaar is van de grond, met bouwvergunningen een groennorm opleggen en invloed uitoefenen op bouwstijl, mix van type woningen en kleurschakeringen.”

Leo gaat nu samen met een aantal raadsleden een plan van aanpak schrijven welke is gericht op de realisatie van kleinschalige projecten in en rond het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis. Dat komt over vijf jaar vrij nadat er in deze periode statushouders zijn gehuisvest.

Verder komt dan ook de grond vrij waar nu de Leo Kannerschool staat. Er zijn echter ook plannen om hier woningen te realiseren voor ouderen met een zware zorgbehoefte. Deze woningen zouden in de huidige plannen aan de rand van het Hofbrouckerpark moeten komen maar daar is (nog) geen meerderheid in de raad voor te vinden.

Kortom, de droom van Leo komt in zicht, maar er zijn nog wel wat ‘hobbels’ te nemen voordat de hoogstnoodzakelijke sociale huur/koop woningen in het gewenste groen staan.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant