Verkabelen is mogelijk in Oegstgeest | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Als de raad positief besluit, verdwijnen de hoogspanningsmasten in 2023.
Als de raad positief besluit, verdwijnen de hoogspanningsmasten in 2023. (Foto: Willemien Timmers)

Verkabelen is mogelijk in Oegstgeest

  Politiek

Zo´n 120 inwoners van Oegstgeest werden op woensdagavond 15 mei in positieve sfeer bijgepraat over de mogelijkheid om de hoogspanningsverbindingen, die nu via hoogspanningsmasten door een deel van Oegstgeest lopen, onder de grond te leggen; te verkabelen.

Wethouder Matthijs Huizing en Jan Edens, bestuurslid van het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) trapten de avond af. In een tweegesprek gaven zij aan wat zij belangrijk vinden en aan welke randvoorwaarden de verkabeling moet voldoen. Vervolgens lichtte Harry Kraus van TenneT de haalbaarheid van de verkabeling toe. Daarna hadden de bewoners de mogelijkheid vragen te stellen, maar ook om suggesties te doen.


Het haalbaarheidsonderzoek, dat TenneT in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, laat zien dat verkabeling in Oegstgeest technisch mogelijk is. De fysieke ruimte is aanwezig en er zijn geen conflicterende kabels of andere obstakels. TenneT gaf aan dat de voorkeur uitgaat naar een gestuurde boring, vanwege de grote hoeveelheid water in de omgeving. "Dan moet je dieper de grond in en dat gaat beter met een boring. Bijkomend voordeel is dat het zorgt voor minder overlast voor de omwonenden", aldus TenneT.

De kosten voor de verkabeling worden geraamd op zo´n 15 à 16 miljoen voor TenneT en 2,4 miljoen voor de gemeente Oegstgeest. "Als we in 2019 de vervolgstudies nog starten, dan zouden de kabels in 2023 in gebruik genomen kunnen worden."


De gemeente heeft aangegeven dat de verkabeling kostenneutraal moet gebeuren. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het vervolg; de basisontwerpfase, detailontwerpfase en realisatie. Dit besluit zal de raad na de zomer nemen. "We moeten samen op zoek naar mogelijkheden om de kosten te dragen", legde een woordvoerder van SBOHO later uit. "De bestaande groenzones willen we niet aantasten, maar we hopen elders de ruimte van een klein voetbalveld te vinden, waar iets gebouwd kan worden om zo de kosten voor de verkabeling op te brengen. We hoeven relatief echt maar weinig bij te dragen. Als we deze kans niet aangrijpen, kunnen we er later veel spijt van krijgen. De lichten staan op groen; laten we nu doorpakken."

Achtergrond
Met de wet Voortgang Energietransitie (Wet VET, 2019) wil de overheid de energietransitie bevorderen. Het ondergronds aanleggen (verkabelen) van hoogspanningsverbindingen in stedelijk gebied is daar één van de belangrijkste pijlers van. Op initiatief van gemeenten kunnen de hoogspanningsverbindingen in de buurt van woonwijken onder de grond gebracht worden. TenneT betaalt, afhankelijk van de grootte van de gemeente, 80%- 85% van de kosten die door TenneT worden gemaakt, de gemeente het resterende deel, met een maximum voor de gemeente van € 975.000,00 per km nieuw aan te leggen kabeltracé (prijspeil 2018).

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>