Logo oegstgeestercourant.nl
Wethouder Huri Sahin bij de opening van winkelcentrum Nieuw Rhijnzicht. | Archieffoto Wil van Elk
Wethouder Huri Sahin bij de opening van winkelcentrum Nieuw Rhijnzicht. | Archieffoto Wil van Elk (Foto: Wil van Elk)

Wethouder Huri Sahin stapt op - Update met reacties - 'Een dergelijk meningsverschil, zonder één verhit debat, is onbegrijpelijk'

  Politiek

Wethouder Huri Sahin, die sinds het begin van deze collegeperiode Progressief ­Oegstgeest in het college vertegenwoordigde, is tot grote verrassing van iedereen op donderdagavond 10 januari aan het begin van de commissievergadering Ruimte opgestapt.

In deze vergadering stond de Actualisatie van de Woonvisie 2025 op de agenda. Deze woonvisie van Oegstgeest hanteert een norm van tenminste 15 procent sociale huurwoningen bij bouwprojecten. Regionaal is dit tenminste 25 procent. De wethouder wilde het percentage voor Oegstgeest verhogen. 'Afgesproken is om de Woonvisie 2025 te actualiseren, zodat ook hier een norm van 25% geldt voor sociale huurwoningen bij bouwprojecten, conform regionale normen en doelstellingen', is in de agenda van de vergadering van donderdag te lezen.
Nog voordat er over iets anders gesproken werd, vroeg Huri Sahin het woord. "Hierbij deel ik u mee dat ik heb besloten met onmiddellijke ingang mijn functie als wethouder te beëindigen", sprak zij met een vastberaden blik. "In aanloop naar de bespreking van de Actualisatie Woonvisie heb ik geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil is ontstaan over het wijzigen van de norm voor sociale woningbouw en hiermee de urgentie om meer betaalbare woningen te realiseren. Als wethouder met de portefeuille wonen heb ik met het actualiseren van de norm - 25 procent sociale huur ten opzichte van de huidige norm van 15 procent - recht willen doen aan de afspraak die in de regio is gemaakt en die door uw raad ... is bekrachtigd. In deze tijd van grote schaarste aan betaalbare woningen wil ik als bestuurder er alles aan doen om alle bevolkingsgroepen een thuis te bieden in Oegstgeest.
Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel en mijn drijfveer om op te komen voor kwetsbare mensen ben ik politiek actief geworden. Ieder mens heeft recht op een huis. ... Leerkrachten, hulpverleners en handhavers zijn van onschatbare waarde. Het is van groot belang dat ook zij in Oegstgeest een woning kunnen vinden.
Ik vind het jammer dat onze samenwerking zo kort heeft geduurd. Ik wens jullie allen heel veel succes met jullie belangrijke taak voor de inwoners van Oegstgeest."

Huri Sahins mededeling dat zij per direct vertrok, kwam voor alle toehoorders onverwacht. Enkel de fractieleden van Progressief Oegstgeest (een samenwerkingsverband tussen PvdA en GroenLinks) had Sahin kort voor de vergadering op de hoogte gebracht. Binnen die partij werd emotioneel op haar mededeling gereageerd, volgens Sleutelstad.fm.

Vraagtekens

Het onoverbrugbare verschil over het te hanteren percentage sociale woningen bij nieuwbouwprojecten leidde tot haar directe vertrek. Aanblijven zou volgens Sahin niet mogelijk zijn; ze wachtte de discussie niet af. Dit riep bij veel dorpsgenoten veel vraagtekens op. Was er ruzie binnen het college? Of zag Sahin op tegen de discussie met coalitiepartners CDA en VVD?


Pas tijdens de commissievergadering van maandag 14 januari, de voortzetting van de donderdag vanwege het vertrek van de wethouder geschorste vergadering, werd tijdens de behandeling van de Woonvisie duidelijk dat ook Sahins eigen partij, PrO, haar niet had gesteund in het verhogen van de norm. Alle coalitiepartijen, PrO, VVD en CDA, zien meer in het verhogen van het percentage van wat duurdere huurwoningen, zodat de doorstroom bevorderd zou worden. Daarnaast willen zij eerst een woonmarktonderzoek afwachten.
"Ik heb te doen met wethouder Sahin", sprak Eelke van den Ouweelen van Lokaal. "We hebben een buitengewoon goede en capabele wethouder verloren. Ik begrijp waarom ze is opgestapt. Hier loop je op leeg."

Nieuwe wethouder

Progressief Oegstgeest liet in een persbericht weten het opstappen van haar wethouder te betreuren. "We respecteren haar keuze. We vinden het spijtig, omdat zij betrokken en voortvarend aan de slag ging met de afspraken uit het coalitieakkoord. Onze inzet voor duurzaamheid en sociale betrokkenheid was bij haar in goede hadden."
Inmiddels heeft Progressief Oegstgeest op haar website laten weten 'per direct' een nieuwe wethouder te zoeken. "We volgen de procedure, maar er zijn al een aantal mensen die naar ons toegekomen zijn", sprak fractievoorzitter Melanie van Driel, die aangaf te hopen dat in een extra raadsvergadering in maart de nieuwe wethouder geïnstalleerd kan worden.

Reacties coalitiepartijen

Coalitiepartijen VVD en CDA laten weten nog steeds achter hun samenwerking met Progressief Oegstgeest te staan.
"De VVD betreurt het vertrek van mevrouw Sahin en dankt haar voor het goede werk voor Oegstgeest in de afgelopen zes maanden", laat de fractievoorzitter van de VVD, Sven Spaargaren, weten. "De VVD heeft, net als de andere coalitiepartijen PrO en CDA, het vertrouwen uitgesproken in een goede verdere samenwerking. PrO zal de komende tijd op zoek gaan naar een geschikte kandidaat-wethouder. De VVD hoopt dat dit spoedig zal lukken en Oegstgeest daarmee weer een volledig bestuur heeft."

'We hebben vertrouwen in een goede verdere samenwerking'Ook het CDA is positief gestemd. "Wethouder Sahin noemde in haar verklaring een verschil van inzicht over de woonvisie die donderdag ter bespreking op de agenda stond als reden van vertrek. Het is opmerkelijk en teleurstellend dat ze die conclusie trok voordat de discussie was gevoerd", geeft Eibertjan van Blitterswijk aan. "Na haar opstappen hebben we als fractievoorzitters van de coalitie …. nadrukkelijk het vertrouwen uitgesproken in de goede samenwerking als coalitie van VVD, PrO en CDA. We hebben procesafspraken gemaakt om te zorgen dat er snel een kandidaat-wethouder van PrO-huize door de gemeenteraad kan worden benoemd om met elkaar te werken aan het uitvoeren van het coalitieakkoord om zo ons dorp sterker en nog mooier te maken voor de toekomst."

Reacties oppositiepartijen

De oppositiepartijen laten zich kritischer uit. "D66 is verrast door het plotselinge afscheid van Huri Sahin als wethouder namens Progressief Oegstgeest", laat Elfred Bus weten. "Inmiddels is duidelijk geworden dat een meningsverschil met de eigen fractie op het percentage sociale woningbouw hier de oorzaak voor was. Een dergelijk meningsverschil is voor D66, na een half jaar coalitie, zonder dat er één verhit debat geweest is, onbegrijpelijk. We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat hier een fundamenteler verschil van inzicht onder moet liggen."

D66 was blij met de manier waarop wethouder Sahin met een aantal belangrijke dossiers zoals duurzaamheid en Endegeest aan de slag was. "Het is teleurstellend dat zij al voor het debat is vertrokken. Hierdoor ontstaat het beeld van iemand die het uitstralen van idealen belangrijker vindt dan deze te realiseren. De bijkomende financiële effecten, gezien het recht op wachtgeld, maken dit extra teleurstellend."

"Je zou toch van de zich sociaal noemende partijen als Progressief Oegstgeest en D66 verwachten dat ze volmondig alles willen doen om de druk op de woningmarkt en enorme wachtlijsten te verkleinen", moet Frits van Dissel van Hart voor Oegstgeest van het hart. "Regionaal zijn daar ook afspraken over gemaakt en die moeten dan ook lokaal worden vertaald. Helaas gaat het daar nu mis. ... Hart voor Oegstgeest vindt dat een gemiste kans en een onbegrijpelijke opstelling van VVD, CDA, PrO en D66. En jammer dat de PrO-wethoudster er uiteindelijk niet tegenop kon, zij heeft zich niet gesteund gevoeld. Kennelijk is het voor PrO niet makkelijk om met VVD en CDA te besturen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er de afgelopen tien jaar al vier keer een PrO-wethoudster voortijdig opstapte! De verschillen zijn dus nog steeds bijzonder groot. Wij houden ons hart vast als deze coalitie ondanks alles toch zo verder wil en vragen ons af of PrO een voldoende daadkrachtige nieuwe wethouders-kandidaat kan vinden."
"Het opstappen van een wethouder brengt schade toe aan het bestuur en is niet goed voor Oegstgeest, omdat dossiers die in haar portefeuille zaten vertraging oplopen", voegt hij daaraan toe.

'PrO liet haar eigen wethouder als een baksteen vallen en koos voor het pluche boven de principes'

Van de oppositiepartijen laat Eelke van den Ouweelen van Lokaal, als hij gevraagd wordt om een reactie, zich het felst uit over plotselinge vertrek van Sahin. "Huri Sahin is de tweede ambitieuze wethouder die in zeer korte tijd de eer aan zichzelf houdt. Vanwege een 'onoverbrugbaar verschil' over de norm van sociale woningbouw. Dit verschil van inzicht begon bij de raadsfracties van VVD en CDA, die grote problemen hebben met deze norm. De fractie van PrO heeft – om de rust in de coalitie te bewaren – bewilligd in het van de agenda halen van dit heikele collegevoorstel. En dat was voor de principiële Sahin een brug te ver. PrO liet haar eigen wethouder als een baksteen vallen en koos voor het pluche boven de principes. Collegedeelname boven alles. Sahin trok terecht haar conclusies. In de op maandag voortgezette vergadering werd dit allemaal ineens duidelijk."

Van den Ouweelen noemt het gebeuren 'politiek gepruts'. "De coalitiepartijen hadden het nooit zo ver mogen laten komen. Ze hadden dit probleem al op moeten lossen voordat het op de agenda van de commissie was gekomen. College en coalitiepartijen werken slecht samen en lopen elkaar danig in de weg. Kleine dorpspolitiek in optima forma. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd."

De fractie van PrO laat in de vacature-omschrijving weten op zoek naar een wethouder die 'tegen een stootje kan'. "Ik zou daaraan toe willen voegen: 'en die er geen problemen mee heeft om door de eigen fractie met een mes in de rug te worden gestoken'. Veel succes", aldus Van den Ouweelen.

Meer berichten