Kap houtwal gestaakt | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Uitleg over bomenkap bij houtwal aan het Componistenpad. | Foto Wil van Elk
Uitleg over bomenkap bij houtwal aan het Componistenpad. | Foto Wil van Elk (Foto: Wil van Elk)
Natuur

Kap houtwal gestaakt

  Politiek

Voor de tweede keer was er een bijeenkomst ter plaatse bij de houtwal in Haaswijk waar de gemeente uitleg gaf over de bomenkap. Het was ijzig koud op vrijdagmiddag 2 maart.

Was de maandag ervoor min of meer een politieke demonstratie, een actie middels een motie op donderdagavond 22 februari, met instemming van de voltallige gemeenteraad, om de tweede fase van de bomenkap abrupt te stoppen, deze keer waren er nauwelijks gemeenteraadsleden. Wel waren er felle tegenstanders van het drastisch inkorten van de bomen, waaronder enkele vogelspotters. Ook de pers en gemeentepersoneel waren aanwezig. Zij kregen, op de vraag waarom niet is gekozen om de bomen op vijf meter hoogte in te korten, te horen dat dit nauwelijks is uit te voeren en te duur is. Ook waren er voorstanders die met klem aandringen op voortgang omdat de hoge bomen veel zon wegnemen en het woongenot sterk beïnvloeden.

Verder stak het de aanwezigen dat hoewel de gemeenteraad eiste dat er moest worden gestopt met kappen, het de dag erop met dubbele inzet werd voortgezet. De gemeente ontkent dat laatste, maar geeft toe dat het doorwerken was fout gegaan.

Wethouder Jos Roeffen kreeg hulp van enkele ambtenaren om uit te leggen waarom de houtwal zo drastisch wordt aangepakt. Een vier jaar geleden bij de gemeente ingediend verzoek van Rijnland ligt hieraan ten grondslag omdat bomen op veel plaatsen de waterkerende werking nadelig beïnvloeden. De bomen zijn door nalatig onderhoud te groot geworden, velen zijn kaal en hebben alleen een kroon met bladeren, en zijn door kans op omvallen ook nog eens een gevaar voor de omgeving. Tegenover de Nagellaan ligt een boom half om met de kluit uit de walkant gerukt ter illustratie van het probleem. Door de harde wind was ook pal ernaast een boom omgewaaid en op het wandelpad terechtgekomen. Deze is gedeeltelijk verwijderd.

De bijeenkomst op 2 maart was bij het begin van de eerder aangepakte houtwal aan het Componistenpad waar het groen op de wal alweer aardig is opgekomen. Dit om te laten zien hoe het na enige tijd eruit komt te zien. De groenstrook langs de Poelsteeg is het tweede gedeelte van het snoeiplan, het 'ruig bosplantsoen' bij de Willem Pijperlaan wordt als derde aangepakt. De gemeente vertelde dat er een mengelmoesje van bomen en heesters zijn aangekocht om sommige ontstane kale plekken bij de Poelsteeg op te vullen. Het gevoel van aantasting van het woongenot door het verdwijnen van de hoge bomen werd bij sommigen daarmee niet weggenomen.

Toekomstbestendig

Op diverse plaatsen in Oegstgeest zijn, of worden nieuwe bomen geplant. Maar er wordt ook veel omgehakt om plaatst te maken voor jongere, kleinere bomen. Er wordt daarbij over 'toekomstbestendig groen' gesproken. De gemeenteraad eist nu een bomenbeleid om meer inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt in de 'groene' gemeente. In september 2017 vertelde de gemeente dat het bomenbeleid, dat aan de gemeenteraad zou worden aangeboden, was verschoven naar het voorjaar van 2018. Eerder werd in maart 2017 verteld dat de actualisatie van de bomenlijst en -verordening was verschoven naar oktober van dat jaar. Deze mededeling was naar aanleiding van een verzoek tot snoeien of vervangen van hoge bomen in de omgeving van de Hofdijck. Vooral overhangende takken boven de tuinen zorgen daar voor overlast. Het bomenbeleidsplan is nog niet gereed, maar wordt in april verwacht te worden aangeboden aan de raad.

Uitleg

Dinsdagavond 6 maart om 20.00 uur is er een ingelaste vergadering van de commissie Ruimte, waar de uitleg van de wethouder wordt behandeld, maar vooral om de raad te bewegen om de stop op kappen in heel Oegstgeest op te heffen of te nuanceren. De bezwaarmakers en voorstanders werd verzocht om gebruik te maken van het inspreekrecht. "Meld dit dinsdag vóór 12.00 uur!" De wethouder heeft in zijn brief aangegeven hoe verder te gaan, zelf is hij dan overigens met vakantie. Op sommige plaatsen in Oegstgeest is het onwenselijk om de geplande bomenkap uit te stellen. Aan de Poelsteeg levert dit gevaar op voor voorbijgangers omdat er nu halverwege de kap bomen vrij in de wind staan die daardoor zouden kunnen omwaaien omdat zij niet sterk genoeg zijn. Om die reden heeft de gemeente een gedeelte van het pad afgesloten. Elders in Oegstgeest zijn contracten afgesloten en wordt er in overeenstemming met buurtbewoners gekapt. Het stoppen gaat daardoor veel geld kosten en sommige projecten krijgen daardoor onnodige vertraging. De haast wordt vooral bepaald door de eis van Natuurbescherming om voor 15 maart te kappen, want dan begint het broedseizoen.

Voor een aantal bewoners van het Meijerspad mag het kappen van de bomen snel doorgang vinden. "Weg met die bomen", wuifde een bewoonster naar de voorbijlopende mensen van de gemeente. Zij kijkt schuin op de omgewaaide bomen en is blij dat die van de huizen af zijn omgegaan. De begroeiing in de sloot ontbeert al jaren zonlicht en verdwijnt gestaag.

(Wil van Elk)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>