Logo oegstgeestercourant.nl
Directeur Ans de Graaf neemt het bordje in ontvangst van Peter de Vries. | Foto Willemien Timmers
Directeur Ans de Graaf neemt het bordje in ontvangst van Peter de Vries. | Foto Willemien Timmers

Ouderbetrokkenheid 3.0 op De Lichtwijzer

  Onderwijs

Op vrijdag 6 juli kreeg de Gereformeerde Basisschool De Lichtwijzer aan de Van Houdringelaan het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 van Peter de Vries van het CPS uitgereikt. In de regio een unieke gebeurtenis.

CPS Onderwijsontwikkeling en advies is een landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs. Peter de Vries is auteur van onder andere 'De professionele leraar' en 'Handboek School in de samenleving'.

"We zijn dit traject ingegaan omdat we er van overtuigd zijn dat de leerprestaties en het welbevinden van kinderen omhoog gaan als we de samenwerking met ouders goed vorm geven. We zijn er trots op dat we overtuigend hebben kunnen laten zien hoe we invulling geven aan de tien criteria, behorend bij Ouderbetrokkenheid 3.0", aldus directeur Ans de Graaf.

3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt verkregen als onder andere wordt voldaan aan de volgende criteria:
De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Verder laat de school zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Ook is op school aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

Afgesproken is dat ouders en leraren voortdurend samenwerken om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
Tevens voelen leraren, leerlingen en ouders zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
In de criteria staat tevens dat het leerlingendossier toegankelijk is voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.

Liefde

Voordat Peter de Vries het certificaat aan de school uitreikte, toonde hij de intensief gebruikte snijplank waarop zijn moeder vroeger iedere ochtend het brood voor haar zes kinderen klaarmaakte. "De enige keer dat zij op mijn middelbare school kwam, was bij mijn diploma-uitreiking. Dat waren andere tijden", vertelde hij. "Van haar mochten we nooit zelf ons brood klaarmaken, want zij was de enige die er liefde tussen smeerde."

Met enige trots nam directeur Ans de Graaf daarna het bordje behorend bij het certificaat in ontvangst. "We gaan het een mooie plek in de school geven."

Meer berichten