Oegstgeester Courant - Aanleg RijnlandRoute biedt kansen voor archeologische opgravingen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Minja Hemminga toont enkele zojuist gevonden voorwerpen. | Foto Willemien Timmers
Minja Hemminga toont enkele zojuist gevonden voorwerpen. | Foto Willemien Timmers

Aanleg RijnlandRoute biedt kansen voor archeologische opgravingen

  Historie

Aan de oever van de Oegstgeester Rijn moet in de vroege middeleeuwen een grote tot zeer grote nederzetting hebben gelegen. In de afgelopen jaren zijn er, in voorbereiding op de aanleg van het Oegstgeester deel van het Bio Sciencepark al tal van schatten uit de bodem gehaald, waaronder de inmiddels beroemde 'schaal van ­Oegstgeest'. In het kader van de RijnlandRoute worden momenteel bij de A44, bij de afslag Leiden West, ook delen van deze vroegmiddeleeuwse nederzetting opgegraven. Archeologen van de firma ARCHOL uit Leiden hebben hier onder meer enkele houten waterputten blootgelegd.


Minja Hemminga leidde belangstellenden op woensdag 6 december enthousiast rond in het kleine opgravingsgebied waar vroeger een zijstroom van de Rijn liep. Dat is diep in de bodem te zien aan twee zandige oevers en een restgeul.
Ze legde uit dat het, zo dicht bij de rivier, een goede plek moet zijn geweest om te wonen. Met de grootst mogelijke precisie wordt de bodem onderzocht en komen potscherven en dierenkaken naar boven.
De grootste hoop die de professionele archeologen hebben, is het vinden van het grafveld, dat ooit bij de nederzetting hoorde. "Maar de kans dat we die treffen is heel klein. Dat zou enorme toeval zijn." Bovendien hebben de archeologen maar vijf weken om hier opgravingen te doen.

Het gevonden aardewerk duidt erop dat dit deel van de nederzetting iets jonger is dan eerder gevonden gedeelten. Stamde de schaal uit begin 7e eeuw, de Merovingische tijd, de bewoning ter hoogte van de nieuwste opgravingen stamt mogelijk uit de Karolingische tijd (8 - 10e eeuw).


Begin volgend jaar zal de oostelijke oksel van de afslag Leiden-West worden opgegraven. Dit kan pas nadat op deze locatie het onderzoek naar mogelijke niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is afgerond. De aangetroffen vondsten en sporen leveren nieuwe informatie op over de geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse bewoning langs de Rijn.

Na de opgraving worden de vondsten meegenomen voor nader onderzoek. De archeologen werken alle gegevens uit. Een specialist onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud de vondsten precies zijn en welke bijzonderheden er aan te zien zijn. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek op deze locatie. De verwachting is dat dit rapport rond de zomer van 2018 verschijnt.

Vondsten die in het kader van de RijnlandRoute worden gevonden, worden op een later moment tentoongesteld. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat erfgoed, in dit geval van de archeologische opgraving, behouden blijft en dat een breder publiek er kennis mee kan maken. Uiteindelijk worden de vondsten bewaard in het archeologisch depot.

Aansluiting Leiden-West

Een onderdeel van de RijnlandRoute is herinrichting van de aansluiting Leiden-West.
Aansluiting Leiden-West is waar de N206 aansluit op de A44. Op deze aansluiting vinden verschillende aanpassingen plaats. Hierbij valt te denken aan extra toe- en afritten. Het uitgangspunt is dat 'linksaf bewegingen', die de doorstroming beperken, zoveel mogelijk worden vermeden. In de planning van het project is rekening gehouden met archeologisch onderzoek. De opgraving heeft daarom geen gevolgen voor de voortgang van de aanleg van de weg.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk - via de A44 - naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>