Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Sporthal De Cuyl is inmiddels ingericht voor de komst van 75 vluchtelingen. |&nbsp;</p>

Sporthal De Cuyl is inmiddels ingericht voor de komst van 75 vluchtelingen. | 

(Foto: Lynn Mans)

Fractie Spaargaren en BVNL willen extra raadsvergadering in reces over huisvesting vluchtelingen en statushouders

De fracties Spaargaren en BVNL, beide eenmansfracties in de Oegstgeester gemeenteraad, willen dat de raad van het reces terugkomt om te vergaderen over de door het college genomen besluiten over de huisvesting van vluchtelingen en statushouders. “Deze dossiers liggen zo gevoelig, daar had vooraf over overlegd moeten worden”, aldus Sven Spaargaren.

“Het college van Oegstgeest heeft kennelijk besloten om 33 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan statushouders,” laat Spaargaren weten. “Dit in plaats van de huidige 8 procent. Ze gaan hierover in gesprek met woningcorporatie Meerwonen. Dit is op te maken uit eerdere berichtgevingen en in antwoord op gestelde art. 39-vragen.” Hij noemt dit een ‘ronduit slecht besluit’. “Het lost niets op in de vastgelopen woningmarkt en moet teruggedraaid worden. Bovendien geef je hiermee een heel slecht signaal af naar al die reguliere woningzoekenden die al zes tot acht jaar op een woning wachten. Dat Holland Rijnland kennelijk zegt dat dit de enige oplossing is, is onjuist. Waarom niet versneld woningcontainers neerzetten? Dan zijn in ieder geval de wachtenden op een sociale huurwoning niet de dupe.”

Ook wil hij graag uitleg over het besluit om in de maand augustus 75 vluchtelingen op te vangen in Sporthal De Cuyl. “Welke afspraken er zijn gemaakt, onder andere over de veiligheid voor de statushouders zelf en de omwonenden, is volstrekt onduidelijk.”

Spaargaren: “Dat asielzoekers noodgedwongen buiten moeten slapen omdat Ter Apel overvol is, is schrijnend om te zien. Dit zou niet zo moeten en mogen zijn in een land als Nederland. Gelijktijdig is dit nu wel de realiteit, mede vanwege een totaal vastgelopen woningmarkt en een migratiebeleid van de Rijksoverheid dat mislukt is.”

Ook de fractie van BVNL wil op zeer korte termijn in debat met het college en de raad.

Onno Laarhoven: “Het college van burgemeester en wethouders heeft midden in het reces zonder overleg met de gemeenteraad besloten tot opvang van 75 na-reizigers van statushouders in Sporthal de Cuyl en het verlenen van voorrang aan statushouders voor een sociale huurwoning. Vanwaar deze haast?” 

De BVNL-fractie heeft hier veel vragen over. “Speelde de overweging om dit besluit te nemen misschien al eerder en is het reces hiervoor strategisch gekozen?” BVNL vindt dat de inwoners van de gemeente recht hebben op transparantie. “Er leven veel zorgen in de gemeenschap, onder andere over de veiligheid. Bovendien zijn wij van mening dat de gemeente niet zou hoeven opdraaien voor de puinhoop die men in Den Haag heeft gemaakt van het immigratiebeleid in Nederland”, aldus Laarhoven. 

In principe vergadert de gemeenteraad van Oegstgeest pas weer na het reces in september.

Dat is wat de Fractie Spaargaren en BVNL betreft veel te laat. 

Laarhoven: “Het is belangrijk dat wij worden ingelicht over het verloop van deze besluitvorming. In september vergaderen, is mosterd na de maaltijd. Zowel de gemeenteraad als de burger worden wordt daardoor monddood gemaakt. Dat lijkt mij weinig democratisch.” 

BVNL wil een raadsvergadering op donderdag 4 augustus en verwacht dat hierin volledige openheid van zaken gegeven zal worden door het college. Ook Spaargaren wil op korte termijn tekst en uitleg van het college en steunt het verzoek om raad en college terug te laten komen van reces.

Meer berichten