Logo oegstgeestercourant.nl
<p>&#39;Hofjes-Debat&#39; in gebouw Haeswyk.&nbsp;</p>

'Hofjes-Debat' in gebouw Haeswyk. 

(Foto: Willemien Timmers)

Debatten terugkijken om mening te vormen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart

Afgelopen weken vonden er in Oegstgeest vier verkiezingsdebatten plaats die allemaal druk bezocht werden. Kijk er drie terug via onderstaande links:

‘Het grote Verkiezingsdebat’

Verkiezingsdebat van de Vereniging Oegstgeester Hofjes

‘Het relevante verkiezingsdebat’  

Op maandag 7 maart, was er in het raadhuis het ‘Grote Verkiezingsdebat’, georganiseerd door onder andere Unity.NU en Bibliotheek Bollenstreek.

De avond zat super strak in elkaar waardoor het publiek thuis (live) en in de volle raadszaal, direct een idee kregen wat voor vlees ze in de kuip hebben bij de komende verkiezingen.

Heel uitgesproken werd dat idee trouwens niet. Bij het passeren van onderwerpen als wonen, financiën en duurzaamheid liet eigenlijk alleen Progressief Oegstgeest een duidelijk ander (links) geluid horen. Bij de andere partijen moesten de toehoorders vooral op de nuances letten. Alhoewel er met name door Lokaal, Hart voor Oegstgeest en BVNL werd betoogd dat het tijd is voor een nieuwe bestuurscultuur, werd door de snelheid van het debat niet heel duidelijk hoe dat dan vorm zou moeten krijgen. De gezellige borrel achteraf bood overigens wél de ruimte voor een goed gesprek met de toekomstige raadsleden.

In deze editie van de Oegstgeester Courant vinden lezers in de Verkiezingskrant nogmaals alle standpunten van de zeven politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart.

Het debat van afgelopen maandag is terug te zien via www.unity.nu/TV/unity.nu-nieuws/het-grote-verkiezingsdebat-oegstgeest.

-----------------

Brede steun voor hofjes in verkiezingsdebat

Alle politieke partijen aanwezig tijdens het verkiezingsdebat van de Vereniging Oegstgeester Hofjes op zaterdag 5 maart steunen het realiseren van hofjes in Oegstgeest. Er is veel vraag naar en het kan de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen, waardoor starters en jonge gezinnen een kans krijgen in de vrijkomende woningen.

Ook werd er gepleit voor meer ontmoetingsplekken die kunnen zorgen voor verbinding in de buurten of het splitsen van woningen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Een aantal partijen vindt wel dat er veel meer aandacht moet zijn voor het bouwen van sociale huurwoningen, waarin de laatste jaren een grote achterstand is ontstaan met lange wachttijden als gevolg.

Het verkiezingsdebat stond onder leiding van hoogleraar Peter Boelhouwer. Die bracht met stellingen scherpte in het debat. Zo kwamen ook mogelijke locaties voor hofjes ter sprake. Op termijn komt bijvoorbeeld de locatie Leo Kannerschool ter beschikking. Verschillende aanwezigen drongen eropaan met name deze gemeentelijke locatie te bestemmen voor hofjes, eventueel in combinatie met andere woningen of voorzieningen zoals bibliotheek of kringloopwinkel. Het bestuur van de Vereniging Oegstgeester Hofjes meent dat de toekomstige bestemming voor deze locatie moet worden vastgelegd in het nieuwe coalitieakkoord. Ook vonden aanwezigen dat, al dan niet met aanpassingen, de locaties Hofbrouckerpark, La France en Overgeest opnieuw moeten worden gewogen door de nieuwe gemeenteraad. Tenslotte werden ook de Almondehoeve en de Kamsteeglocatie als goede plekken voor een hofje genoemd.

In de komende gemeenteraadsperiode zal de Woonvisie van de gemeente vertaald worden naar een Omgevingsvisie. Daarin zullen volgens de politieke partijen de locaties voor de hofjes zeker terug moeten komen. “Alle stoplichten staan op groen, dus aan de slag” stelt Boelhouwer in zijn afsluiting van het debat. Om het bouwen van sociale huurwoningen mogelijk te maken op dure bouwlocaties kan het fonds voor sociale huurwoningen benut worden, aldus Leo Helsloot van de huurdersvereniging MeerWonen. “Daarin is de afgelopen jaren veel geld gestort om het niet bouwen van sociale huurwoningen op andere bouwlocaties te compenseren. Dat moet nu maar eens uitgegeven worden”.

Het verkiezingsdebat is terug te zien via de link https://www.bsgmedia.nl/verkiezingsdebatVOH/

------------------

Relevant verkiezingsdebat in Dorpscentrum 

Op woensdag 2 maart vond in Dorpscentrum Oegstgeest het ‘Het relevante verkiezingsdebat’ plaats.

In een gemoedelijke maar pittige sfeer en onder professionele leiding van Gijsbert van Es gingen zes lijstrekkers met elkaar het debat aan. Ook hier kwamen onderwerpen als ‘groen’ en ‘woningen voor iedereen’ aan de orde, en natuurlijk ook het spanningsveld tussen deze twee onderwerpen. CDA: “Groen dat je inlevert krijg je niet terug”, PrO: “Rood voor rood. Inbreiding kan voor kwaliteitsvergroting zorgen.”


Mooi was dat er vragen uit de zaal gesteld mochten worden, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Zo werd er gevraagd naar het stimuleren van cultuur en het creëren van meer buitenterrassen.

Voor de thuisblijvers: het debat is terug te zien op Sleutelstad.nl.

Meer berichten