Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het Oegstgeester raadhuis. | Archieffoto</p>

Het Oegstgeester raadhuis. | Archieffoto

(Foto: Joke Buringa)

Dorpsenquète 2021 - Inwoners Oegstgeest minder positief over de gemeente

In het voorjaar van 2021 is door de gemeente Oegstgeest een enquête gehouden onder 668 inwoners over een heel aantal onderwerpen. Dit onderzoek wordt iedere twee jaar gehouden.

Buurt

Aan de Oegstgeestenaren werd dit jaar opnieuw gevraagd hoeveel mensen zij kennen in de buurt.

‘Veel mensen’ zei 38 procent, tegenover 45 procent in 2019. Daar staat tegenover dat het aandeel dat ‘een paar mensen’ in de buurt kent juist gestegen is van 46 naar 53 procent.

De helft van de inwoners van Oegstgeest is van mening dat de mensen in hun buurt altijd voor elkaar klaar staan.

Het ondersteunen en helpen van buurtgenoten (of de bereidheid om dit te doen) laat door de jaren heen een stijgende lijn zien: van 58 procent in 2017 naar 64 procent in 2019, tot 71 procent in 2021. Ook de buurtpreventie neemt toe: van 60 naar 69 procent.

Mantelzorg

Een op de vijf inwoners van Oegstgeest is mantelzorger. Vrouwen zijn vaker mantelzorger (24%) dan mannen (17%). Mantelzorgers zijn vooral te vinden in de leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar (32%). Jongeren tot 30 jaar zijn dit minder vaak (8%).

Het aandeel inwoners dat zich inzet als mantelzorger is overigens niet veranderd vergeleken met 2019. Oegstgeestenaren zorgen vooral voor ouders of schoonouders (51%). Daarnaast gaat het om buren of buurtgenoten (18%), de partner (17%), overige familie (14%), kinderen (9%) of vrienden of kennissen (8%).

Vergeleken met voorgaande metingen zorgt men nu vaker voor ouders of schoonouders.

Openbaar groen

Wanneer inwoners van Oegstgeest een oordeel moeten geven over het openbaar groen dan, zijn zij het meest te spreken over de toegankelijkheid: 76 procent vindt dit goed en nog eens 14 procent uitstekend.

Over het onderhoud van het groen laat driekwart zich positief uit (76%) evenals over de hoeveelheid (76%) en de kwaliteit (75%). De variatie van het openbaar groen scoort net iets lager, maar ook hierover is 71% positief.
Deze cijfers zullen veel Oegstgeestenaren opmerkelijk vinden, omdat over het openbaar groen behoorlijk wat geklaagd wordt.

Gemeentelijke dienstverlening

Inwoners hebben in de enquête verschillende stellingen voorgelegd gekregen over het functioneren van de gemeente en het gemeentebestuur. Wat opvalt is dat zo ongeveer de helft van de ondervraagden vaak geen antwoord op de vragen wist te geven.

Inwoners zijn in verhouding het meest positief over de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (28% positief tegenover 17% negatief), gevolgd door de ruimte die burgers en organisaties krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren (27% positief tegenover 20% negatief). Bij beide onderwerpen was men twee jaar geleden zo’n 10 procent positiever.

De vraag werd aan de inwoners voorgelegd of de gemeente burgers voldoende bij haar plannen en activiteiten betrekt. Hierover blijken de meningen verdeeld. Een kwart van de inwoners antwoordt positief op deze vraag, maar een even groot aandeel is negatief (beiden 26%).

Ook over de stelling ‘Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad’ is het aantal negatieve antwoorden net zo groot als het aantal positieve, beiden 22 procent.

Negatieve balans

De balans slaat meer uit naar de negatieve kant als het gaat over de stelling over het al dan niet luisteren van de gemeente naar haar burgers: 19 procent antwoordde positief en 25 procent negatief.

Vooral daar waar het gaat om of de gemeente doet wat ze zegt, was men negatief. Maar liefst 30 procent van de ondervraagden gaf een negatief antwoord, tegenover 14 procent positief.

56 procent wist hier overigens niet op te antwoorden en vinkte ‘neutraal’ aan.

Vergeleken met twee jaar geleden zijn inwoners van Oegstgeest minder positief over de gemeente.

Bij vrijwel alle onderdelen ligt het aandeel positief gestemden dit jaar zo’n 10 procent lager dan in 2019. Het sterkst geldt dit voor de stellingen dat de gemeente doet wat ze zegt (van 25% naar 14%) en dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners (van 31% naar 19%). Het is echter niet zo dat het aandeel dat negatief hierover is heel erg is veranderd. Met name het aandeel dat zich neutraal heeft uitgelaten, is gestegen.

De gemeentelijke dienstverlening krijgt overigens van de bewoners gemiddeld een 7,3, net als in 2019. Dat cijfer is niet veranderd. 

Woongenot

De inwoners van Oegstgeest is ook gevraagd om met een rapportcijfer aan te duiden hoe prettig zij het vinden om in hun buurt te wonen. Gemiddeld geven zij hiervoor een 8,3, net als in voorgaande jaren.

Acht tot negen op de tien inwoners geven een 8 of hoger (85%). Een tiende van de respondenten geeft zelfs een 10 voor het woongenot. 

(WT)

Meer berichten