Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

JanGeert van der Post schrijft boek: ‘Kogels, dollars en ambities’

Oud-Oegstgeestenaar JanGeert van der Post, die lang in de gemeenteraad zat voor Progressief Oegstgeest en later ook columns schreef voor de Oegstgeester Courant, heeft een boek geschreven over macht en politiek in Nicaragua. ‘Kogels, dollars en ambities’ heet het, en het is vorige week verschenen. Eerder publiceerde Van der Post over de historie van het Nicaraguakanaal (2014).

De strijd om de macht in Nicaragua kent vanaf het moment dat de Spaanse kolonisator verdween aan het begin van de negentiende eeuw een cyclische beweging. Het is een geschiedenis van corruptie, opstand, burgeroorlog en dictatoriaal bewind. Kogels, dollars en ambities beschrijft deze lange, wanhopige zoektocht van Nicaragua naar onafhankelijkheid, soevereiniteit en economische ontwikkeling.

In weerwil van de drang naar onafhankelijkheid maakten sterke leiders uit zowel conservatieve als liberale hoek de toekomst van het land afhankelijk van buitenlandse steun. De Sandinistische Volksrevolutie van 1979 leek een doorbraak. Maar de Verenigde Staten keken mee bij de machtsstrijd in hun achtertuin en mengden zich steeds opnieuw in militaire en economische zaken, met alle gevolgen van dien. Het Nicaraguaanse staatsbestel kwam nooit tot een ware democratische ontwikkeling.

Het boek is extra relevant vanwege de verkiezingen in Nicaragua op 7 november.

Over de auteur

JanGeert van der Post is voormalig ontwikkelingsmedewerker in Latijns-Amerika en Afrika. Hij was ruim tien jaar actief in Nicaragua. 

Tijdens zijn jaren in Oegstgeest was hij van 2003 tot 2011 actief in de lokale politiek voor Progressief Oegstgeest, onder andere als raadslid en commissievoorzitter.

In 2015 en 2016 vervulde hij voor de Oegstgeester Courant de rol van politiek columnist.

Kogels, dollars en ambities. Macht en politiek in Nicaragua • JanGeert van der Post • Walburg Pers € 29,99 • ISBN 9789462497849 • Verkrijgbaar bij de Rijnlandse Boekhandel en De Kler.

Meer berichten