De Tijdelijke Tjalmaweg (links) wordt komende zondag in gebruik genomen. | Foto Adrie van Duijvenvoorde
De Tijdelijke Tjalmaweg (links) wordt komende zondag in gebruik genomen. | Foto Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Verkeer bij Valkenburg vanaf zondag over Tijdelijke Tjalmaweg

Algemeen

De tijdelijke Tjalmaweg (N206) bij Valkenburg werd afgelopen zondag in gebruik genomen. Verkeer wordt zo de komende anderhalf jaar, tot eind 2022, langs het bouwterrein van de N206 geleid. Zo heeft het verkeer nauwelijks tot geen hinder van de bouwwerkzaamheden op de huidige N206, aldus de projectorganisatie van de RijnlandRoute.

De naastliggende Tjalmaweg wordt in die anderhalf jaar verbreed van twee- naar vierbaans en gedeeltelijk verdiept aangelegd. Automobilisten worden op de tijdelijke weg langs de bouwwerkzaamheden en -kuip van de verdiepte ligging geleid. 

De snelheid op de tijdelijke Tjalmaweg wordt verlaagd van 80 naar 50 km/uur om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Bouwverkeer gaat geen gebruik maken van de tijdelijke weg. Daarvoor is een weg aan de kant van het voormalig vliegkamp beschikbaar.

Geluidsschermen
Om de geluidsoverlast voor de bewoners in Valkenburg nog verder te beperken, is de tijdelijke Tjalmaweg voorzien van zogenoemd stil asfalt en aan de dorpskant zijn geluidschermen geplaatst om het geluid van die tijdelijke weg en van de werkzaamheden aan de N206 te verminderen. 

De panelen ter hoogte van Duinzicht en Veldzicht hebben een fotoprint aan de dorpszijde.

Bij de locatie Valkenhorst van basisschool De Dubbelburg is eind april al een geluidreducerende wand geplaatst van wilgentakken. De wand neemt, naast geluidsreductie, ook het zicht weg op de werkzaamheden en de tijdelijke weg.

Bushaltes
Langs de tijdelijke N206 worden ter hoogte van het inmiddels gesloopte Achterwegviaduct bushaltes gerealiseerd, die via de tijdelijke voetgangersbrug (met fietsgoot) bereikbaar zijn. Reizigers kunnen dus gebruik blijven maken van het openbaar vervoer. 

In de tijdelijke situatie heeft verkeer vanuit Leiden naar Valkenburg/’t Duyfrak — behalve via het kruispunt N206/Voorschoterweg — ook de mogelijkheid om na het kruispunt vanaf de tijdelijke N206 rechtsaf te slaan naar de nieuwe rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan. 

Verkeer uit Valkenburg/’t Duyfrak naar Katwijk kan in de tijdelijke situatie, behalve via het kruispunt N206/Voorschoterweg, ook via de rotonde rechtsaf de tijdelijke N206 op rijden richting Katwijk.

Uit de krant

Uit de krant