Joop Verdonk erelid Oranjevereniging | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Achter het nieuwe bestuur Joop Verdonk, die overigens vorig jaar al als voorzitter aftrad, maar nog een jaar meehielp. |
Achter het nieuwe bestuur Joop Verdonk, die overigens vorig jaar al als voorzitter aftrad, maar nog een jaar meehielp. | (Foto: Wil van Elk)

Joop Verdonk erelid Oranjevereniging

Joop Verdonk was bijna zestien jaar voorzitter van de Oranjevereniging Oegstgeest toen hij een jaar geleden de voorzittershamer overgaf aan Linda van der Zon-­Bronsgeest. Hij werd tijdens de ledenvergadering op dinsdagavond 11 februari – in buurthuis De Kratong in Buitenlust – verrast met het erelidmaatschap (Tijdens het voorstel aan de leden moest hij even de zaal verlaten). Tevens kreeg hij van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) de bronzen legpenning uitgereikt.

Door Wil van Elk

Aangenaam verrast liet Joop ­Verdonk, hij was vijftien jaar bestuurslid, de complimenten over zich heen komen en het daarbij overhandigde erelidmaatschap. Na de woorden van de voorzitter kreeg hij ook nog eens mooie woorden van de bond. "Ik ben er een beetje beduusd van", zei Verdonk. Hij wees op het de mooie samenstelling van het bestuur. "Slechts vier leden die aftraden in die vijftien jaar." Hij noemde enkele hoogtepunten uit die periode. Hij prees de inzet van de nieuwe voorzitter en overige bestuursleden. Joop Verdonk heeft het afgelopen jaar meegelopen met de nieuwe voorzitter Linda van der Zon-Bronsgeest.

Tijdens het doornemen van de vergaderstukken bleken vooral de pacht voor de kermis en vergunningen een heikel punt te zijn. "De pacht wordt nu geïnd door de gemeente. De vereniging geeft alle kinderen in Oegstgeest een poffertjesmunt waarvoor ze een kinderportie poffertjes kunnen halen bij de poffertjeskraam. Ook de bewoners van verzorgingshuizen krijgen een muntje, vrijwilligers en verzorgers van Van Wijckerslooth zorgden ervoor dat ze er naartoe konden gaan. De vrijwilligersbijeenkomst in de poffertjeskraam gaat ook met gesloten beurzen. Ook hier wil de gemeente verandering in aanbrengen. Door het nieuwe evenementenbeleid wordt het steeds lastiger om iets te organiseren. In oktober moeten we al een plan hebben ingediend bij de gemeente. Bij de presentatie zijn brandweer, politie en milieudiensten aanwezig, en een stuk of zeven vrijwilligers. We moeten aan allerlei zaken voldoen. Het animo om iets te organiseren holt achteruit. We moeten uiteraard aan veiligheid voldoen, maar de knusheid voor het regelen van allerlei zaken is zoek." Jan Turk van Buurtvereniging Buitenlust, waar de vergadering te gast was, vertelde dat dit jaar Buitenlust stopt met de Koningsdagactiviteiten wegens te weinig belangstelling van de bewoners van de wijk.

Er wordt voor het komende Oranjefeest gezocht naar een vervangende activiteit voor het tonknuppelen waarvoor het afgelopen feest nauwelijks belangstelling meer was. Wordt wellicht iets met knutselen. "Het ontbijt voor gedecoreerden in de afgelopen tien jaar is een groot succes en de afvallenden willen blijven komen. Er komen dus steeds meer gasten. Door de Oranjevereniging opgenomen organisatie van de Kindervrijmarkt op 5 mei is een succes en is nu echt een feest voor en door de kinderen. De zeshonderd beschikbare plakken à vijf euro waren bijna allemaal bezet." De penningmeester sprak het ongenoegen uit van de vereniging voor de belasting door de gemeente voor de kosten.

Penningmeester Frank de Buck en Ron Kroon van de ledenadministratie van de KBOV vonden het leerzaam dat ze de ledenvergadering bij mochten wonen. Ze herkenden de problemen met vergunningen waar blijkbaar veel Oranjeverenigingen mee te maken hebben. De vereniging heeft voor een afscheid na minimaal twaalfenhalf jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar. De voor ­Verdonk aangevraagde penning kwamen zij persoonlijk afleveren.

Gerrina van Schagen, werkzaam in het onderwijs en helpt al zo'n acht jaar mee bij de kinderspelen, en Leo de Vogel, hij is Leidenaar en woont in Zoeterwoude-Rijndijk, stelden zich voor als de opvolgers voor de aftredende bestuursleden Jan Willem Anholts en Joop Verdonk. Het bestuur zegt vooral blij te zijn met de inzet van vrijwilligers. Bas Koster en Frans van Rijn doen ook volgend jaar weer de kascontrole. Door bezorgingsproblemen huis-aan-huis en de nee-nee-stickers is het een probleem om de programmaboekjes bij de inwoners van Oegstgeest te krijgen. Ze worden dit jaar aan de leden toegezonden en het is de bedoeling dat ze komen te liggen bij de distributiepunten van de Oegstgeester Courant. Er zijn ruim twaalfhonderd adressen die lid zijn. Dit betekent meer dan vierduizend leden.

Na afloop van de vergadering vertelde gastspreker Chris de Waard van Sleutelstad.nl over 'zijn' omroep. "We starten op 2 maart met televisie. Op 20 maart is de officiële opening van onze nieuwe studio en op 21 maart een open dag." Sleutelstad is ook regelmatig in Oegstgeest actief.

De vereniging gaat via social media vrijwilligers oproepen voor invulling van specifieke taken. Vorig jaar boden statushouders aan te willen helpen. Leerlingen van scholen zijn moeilijk te krijgen omdat die van de school uit zelf kanalen hebben voor maatschappelijke stage.

Dirk Megchelse sprak zijn ongenoegen uit over het samenvoegen van alle herdenkingen op 4 mei. Het plan is om op 4 mei bloemen te leggen bij de oorlogsgraven bij de Groene Kerk, een herdenkingsdienst in de Regenboogkerk en daarna de activiteiten in het Bos van Wijckerslooth. Eerder tijdens de vergadering ga hij ook tips voor op de juiste manier hijsen van de vlag tijdens de aubade bij het gemeentehuis. "De herdenking op 11 november past niet bij die van 4 mei en wordt gewoon voortgezet. Ook de plechtigheid bij het Halifax monument in Haaswijk blijft bestaan."

Oud-oud voorzitter Jan Hein la ­Riviere sprak namens iedereen zijn waardering uit voor de inzet van de vertrekkende Jan-Willem Anholts en Joop Verdonk. Het bestuur van de Oranjevereniging Oegstgeest bestaat nu uit Secretaris Aart-Teun Veldhuyzen, voorzitter Linda van der Zon-Bronsgeest, penningmeester Luuk van der Zon, en de leden Leo den Hollander, Leo de Vogel en Gerrina van Schagen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>