Logo oegstgeestercourant.nl
Een voorbeeld van een Knarrenhof: geïnspireerd op de hofjes van vroeger.
Een voorbeeld van een Knarrenhof: geïnspireerd op de hofjes van vroeger.

Burgerinitiatief wil Knarrenhof in Oegstgeest - Overeenkomst met Oudendal Groep

Ruim 100 inwoners van Oegstgeest hebben tot nu toe serieuze belangstelling getoond voor een Knarrenhof in Oegstgeest. Voor het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest is dat voldoende basis om een initiatiefgroep op te richten met als doel het eerste Knarrenhof in Oegstgeest te realiseren. De herontwikkeling van Endegeest biedt hierin mooie kansen, zeker nu de Stichting Knarrenhof namens het burgerinitiatief een overeenkomst heeft gesloten met de Oudendal Groep.

Doel van de overeenkomst is te onderzoeken of een Knarrenhof haalbaar is in het Endegeest gebied. Een Knarrenhof voor onafhankelijk en zelfstandig wonen met burenhulp en samen het woonhof vormgeven als belangrijke uitgangspunten. Uit informatiebijeenkomsten van het burgerinitiatief is gebleken dat er te weinig aanbod is voor senioren in Oegstgeest. Huur- en koopappartementen zijn schaars en de wachttijd voor sociale huurwoningen bedraagt minimaal vier jaar. Senioren verhuizen daarom niet of te laat, waardoor de doorstroming op de huizenmarkt stagneert.

Het burgerinitiatief heeft bewust gekozen voor aansluiting bij het landelijk initiatief Knarrenhof. Het concept Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger maar met het gemak van heden. Privacy en wooncomfort staan centraal met ontmoeting en verbinding als belangrijke uitgangspunten. Het concept Knarrenhof gaat uit van een mix van koop en huur in het goedkope, midden en middendure segment. De bewoners zijn medeopdrachtgever en betrokken bij de ontwikkeling. Meer info is te vinden op www.knarrenhof.nl.

Met de te ontwikkelen gebiedsvisie voor Endegeest heeft Oegstgeest een unieke mogelijkheid om een Knarrenhof in Oegstgeest tot stand te brengen. Het burgerinitiatief heeft samen met de Stichting Knarrenhof contacten gelegd met ontwikkelaar Oudendal Groep om een Knarrenhof in Endegeest te realiseren. Dit moet goed ingepast worden in de gebiedsvisie die voor de locatie wordt ontwikkeld. Daarover onderhoudt het burgerinitiatief contact met buurtorganisaties. Tevens moet er ruimte zijn voor sociale huur. Het burgerinitiatief vraagt de maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het gemeentebestuur om een Knarrenhof in Endegeest mogelijk te maken.

Meer berichten