Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten verwacht druk najaar en voorjaar | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Archieffoto
Archieffoto (Foto: )

Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten verwacht druk najaar en voorjaar

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten maakt zich steeds meer zorgen over de ontwikkelingen rond Endegeest en Overgeest.

"In haar gesprekken met diverse betrokken in de afgelopen maanden werd steeds duidelijker dat de ontwikkelingen in dit gebied tot nu toe door onzichtbare krachten worden aangestuurd", aldus een bestuurslid. "De hoop van de stichting is nu gevestigd op de nieuwe gebiedsvisie die het gemeentebestuur op aandringen van de gemeenteraad voor eind oktober zal presenteren en op een kritische opstelling van de gemeenteraad."

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten treedt op als spreekbuis van vrijwel alle bewoners van het gebied naar onder andere de grondeigenaren, de gemeente, adviesbureaus en projectontwikkelaars. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door (minstens) drie personen uit het betrokken gebied. Op dit moment zijn dat Joost Geluk, Otavio Hoedjes en Herman van der Velde. "Het bestuur is klein met het oog op slagvaardigheid en nodigt bij iedere vergadering vertegenwoordigers van de omliggende straten uit."

Geen hap-slik

Voorzitter Joost Geluk van de stichting maakt zich op voor een druk najaar en voorjaar. "Onze stichting werd eind 2018 opgericht. De aanleiding was de brede en blijvende onrust onder omwonenden over ingrijpende ontwikkelingsplannen voor Endegeest en Overgeest en de zeer gebrekkige communicatie daarover. Tot op dit moment is daar niets in veranderd. Dit najaar en voorjaar komt het spel op de wagen met een nieuwe gebiedsvisie en een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Dat mag geen proces van hap-slik worden, maar moet echt in goed overleg met de omwonenden."

Wakker

Geluk vreest dat de economische belangen van de vertrekkende stichtingen Rivierduinen en Stichting '45 tot nu zwaarder wegen dat de belangen van de natuur, cultuurhistorie en de omwonenden. "Op alle stukken die de omwonenden en Oegstgeester organisaties, zoals de Vereniging Oud Oegstgeest, tot nu toe hebben ingediend is geen inhoudelijke reactie gekomen van de gemeente, de gebiedseigenaren en de adviesbureaus die zij hebben ingeschakeld. Het college van B&W heeft er nog geen moment blijk van gegeven dat de gemeente bij deze gebiedsontwikkeling zelf aan het roer zit. De kritische gemeenteraad heeft het college dit voorjaar gelukkig om een echte gebiedsvisie gevraagd. Ik zou zeggen: gemeenteraad blijf wakker, onze stichting zal dat zeker ook doen."

De stichting heeft afgelopen week een eerste nieuwsbrief bezorgd bij alle omwonenden van het betrokken gebied. Volgende nieuwsbrieven worden per email verspreid. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden bij stichtingbehoudwpengeesten@gmail.com. De leidraad voor het bestuur van de stichting is de Nota van Uitgangspunten van 26 oktober 2018, die door zo'n 200 bewoners uit het betrokken gebied wordt ondersteund en is aangeboden aan de gemeente. Dit stuk is op te vragen bij stichtingbehoudwpengeesten@gmail.com.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>