Werkgroep wil blijven meedenken over Klinkenbergerplas | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
'Wij willen graag het geheugen en het geweten vormen van dit prachtige recreatiegebied'.
'Wij willen graag het geheugen en het geweten vormen van dit prachtige recreatiegebied'. (Foto: Wil van Elk)

Werkgroep wil blijven meedenken over Klinkenbergerplas

Na de officiële heropening van recreatiegebied de Klinkenbergerplas, in maart vorig jaar, is de klankbordgroep die meedacht met de nieuwe inrichting ontbonden. Een logische zaak, maar ook jammer dat zoveel betrokkenheid niet verder werd gekoesterd, zo vertelt oud-wethouder Jos Roeffen tijdens een wandeling door het natuurgebied. "Daarom hebben we eind vorig jaar een 'werkgroep Vrienden van de Klinkenbergerplas' in het leven geroepen met daarin mensen die actief geweest zijn tijdens het hele wordingstraject van dit mooie gebied. Doel van deze werkgroep is om aanspreekpunt te zijn voor gemeente en gebruikers om de uitgangspunten van de herinrichting te blijven volgen."

Mede werkgroep-lid Roos Los beaamt dat het belangrijk is een werkgroep, zeker wat natuurwaarde betreft, vinger aan de pols houdt. Ondanks dat er vanwege de droge zomer van 2018 veel nieuw aangeplante bomen zijn doodgegaan, is er voor natuurliefhebbers veel te genieten in het gebied. Roos Los wijst op de wand voor oeverzwaluwen. "Van de zestig gaten zijn er twintig bezet, en vorige week zijn er elf zwaluwen geringd. Zo kunnen we de populatie blijven volgen."
De werkgroep is sinds oktober 2018 driemaal bij elkaar geweest. "Bij de afronding van dit project is er afgesproken dat er na twee jaar geëvalueerd zou worden. Wij zien dat de natuur in het gebied vanwege de droogte erg is achtergebleven. Daarom denken we dat het beter is om pas na drie jaar te evalueren. Overigens weten we nog niet op basis van welke criteria de evaluatie zal gaan plaatsvinden. Het zou fijn zijn dat deze op korte termijn al bekendgemaakt worden, dan kunnen we als werkgroep daarmee aan de slag, en eventueel ook actief meewerken aan data-verzameling."
"Een ander punt is dat de kinderspeelplaats meer als zodanig herkenbaar moet zijn, dan is het voor mensen met honden direct duidelijk dat ze een ander pad moeten nemen."


De groep wil graag blijven meedenken. "Er zitten na de gemeenteraadsverkiezingen veel nieuwe mensen in de raadszaal die het intensieve participatietraject niet hebben meegemaakt. Wij willen graag het geheugen en het geweten vormen van dit prachtige recreatiegebied."
Ook bij de komst van een horecavoorziening aan de Klink wil de groep een aanspreekpunt zijn. "Het kan zijn dat bepaalde eisen die een restauranthouder stelt, op gespannen voet staan met de natuurwaarde van het gebied. Daar willen we graag over meedenken."

Natuur- en recreatiegebied de Klinkenbergerplas ontving in juni 2018 de 'Gouden Zwaluw' van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Een prijs die wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich ingezet hebben om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. Volgens de vereniging had het gebied een metamorfose ondergaan van een eentonige ontgrondingsplas naar 'een oase van natuur en landschap, waar educatie en recreatie hand in hand gaan en waar men - omringd door flora en fauna - tot een weldadige rust komt'.
Jos Roeffen (wethouder tijdens het hele traject) was destijds erg trots op de prijs. "We zijn in 2015 gestart met de herinrichting. Natuurontwikkeling was al direct een belangrijk doel. De oeverzwaluwkast, de natuurspeelplaats, de aanplant van fruitbomen en de keuze voor inheemse en bijenvriendelijke beplanting laten zien dat mens en natuur in Oegstgeest goed samengaan. Ons toch al groene dorp is een natuur- en recreatiegebied rijker."


Het nieuwe recreatiegebied werd officieel geopend op 22 maart 2018. Daaraan vooraf ging een lang en intensief traject, waarin ook de bewoners van Oegstgeest en diverse belangenverenigingen meedachten in een klankbordgroep. Dit participatie-traject is achteraf uitgebreid geëvalueerd, niet in de laatste plaats omdat de Oegstgeester hondenbezitters zich niet genoeg herkenden in het uiteindelijke plan. "Juist in de klankbordgroep is geprobeerd om alle ideeën en wensen met elkaar in evenwicht te brengen. Dit heeft geleid tot een relatief ingewikkeld aanlijn- en loosloop-geheel," verklaart oud-wethouder Roeffen.

Voor meer informatie mail naar: loshans@netscape.net en jroeffen@xs4all.nl

(Willemien Timmers)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>