Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: pr./GoogleMaps

Volgend jaar geuronderzoek bij Akzo

  Politiek

Sassenheim • Zelfs onder de aanname van een meest slechte uitstoot van stoffen zullen er geen concentraties boven de waarden van het maximaal toelaatbaar risiconiveau voorkomen in de omgeving van Akzo/Nobel. Dit toont een vervolgonderzoek aan naar nare stofjes en luchtjes in de buurt van de fabriek.

Door Nico Kuyt

Naar aanleiding van vragen van de fractie van D66 in de gemeenteraad heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de effecten op de lange termijn van de uitstoot van gassen door Akzo/Nobel. De Milieudienst Rijnmond en de GGD Hollands Midden snoven in de buurt van de fabriek de luchten op en het blijkt dat deze stoffen ook bij langdurige blootstelling geen directe schade aan de gezondheid zullen veroorzaken. Er wordt voor de zogeheten ‘potentieel zeer zorgwekkende stoffen’ noch voor de korte, noch voor de lange termijn een gezondheidseffect verwacht. Maar wat geurhinder kan wel optreden. Maar deze dampen vallen niet onder de stoffen die zorgwekkend zijn, maar stinken gewoon.

Volgend jaar zal Akzo/Nobel een uitgebreid geuronderzoek uitvoeren om de omvang van de geurbelasting op de omgeving zichtbaar te maken. 

Meer berichten