Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Willemien Timmers

Formateur voert nieuwe gesprekken met de oude coalitie

  Politiek

De afgelopen week heeft informateur Ruud Koole, in zijn zoektocht naar een nieuwe coalitie, vervolggesprekken gevoerd met delegaties van de fracties van CDA, D66, PrO en VVD.

"In een constructieve sfeer is gesproken over de manier waarop goede werkverhoudingen in een toekomstige coalitie kunnen worden bevorderd. In aparte gesprekken hebben de verschillende fracties hun voorkeuren voor de gewenste partijpolitieke samenstelling van een nieuwe coalitie kenbaar gemaakt. De eerste en tweede voorkeuren van de verschillende fracties liepen uiteen."

Op basis van die gesprekken heeft Koole geconcludeerd dat de optie van CDA, PrO en VVD de enige is die de steun van drie betrokken fracties heeft om nu serieus verder te onderzoeken. Dit is opmerkelijk te noemen, want PrO stapte immers vlak voor de zomer boos uit de coalitie. Deze partij zal, als dit proces zo doorgaat, wel iets uit te leggen hebben aan zijn achterban. "Deze optie had niet ieders eerste voorkeur. Ik waardeer zeer dat elk van deze drie fracties bereid is gebleken om in het belang van de gemeente Oegstgeest deze stap te zetten."

De formateur liet weten waardering te hebben de inzet van de fractie van D66 tijdens de gesprekken.

De optie die nu wordt onderzocht, is qua partijpolitieke samenstelling gelijk aan de coalitie zoals die tot eind juni functioneerde. "Door nieuwe, nadere afspraken te maken op verschillende inhoudelijke dossiers zal de combinatie die nu wordt onderzocht toch anders zijn dan de 'oude' coalitie", stelt Koole.

Met het oog op die nieuwe afspraken is afgelopen zaterdag een begin gemaakt met gezamenlijke gesprekken met de drie fracties over deelthema's. Die gesprekken worden deze week voortgezet.

Meer berichten