Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

Buurtbewoners rond gepland wandelpad nodigen dorpsgenoten en bestuurders uit

  Politiek

Op donderdag 9 mei is door de bewoners van de Martinus Nijhofflaan, de Simon Vestdijklaan en het Anna Blamanhof, daarin gesteund door veel bewoners van de aangrenzende Willem de Merodelaan en de Jan van Ruusbroeclaan, een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur over het voornemen om te komen tot een pad, voor voetgangers en honden, door het natuurgebied aan de Noordzijde van het Oegstgeester Kanaal.

"Ongeacht de voors en tegens van een dergelijk voorstel, ongeacht de bruuskheid waarmee bewoners met dit voornemen werden overvallen: het vervolg op de petitie was nog stuitender en in democratisch opzicht ontluisterend", schrijven de petitie-tekenaars. "Want noch vanuit het College, noch vanuit de partijen in de gemeenteraad is sindsdien enig antwoord of weerwoord gekomen. Op de petitie is tot op heden GEEN ENKEL ANTWOORD ontvangen. En bij de pogingen tot inspraak bij vergaderingen van raad en commissies bleef iedere reactie uit. Het enige wat vanuit een raadsfractie de Oegstgeester gemeenschap WEL bereikte was een ludiek tekeningetje, met een stel weggetjes door een kinderspeelpark, met de vraag of men hier VOOR of TEGEN was. Een schaamteloze persiflage op volksraadpleging ...
Verder bleef het stil.
Wij vinden dit een treurige en ook wel laffe niet- reactie die de Oegstgeester politiek zich in haar geheel dient aan te trekken. Zo ga je niet met je burgers om!"

"Niettemin, willen we nog wel een poging wagen. Wij nodigen wij alle politieke partijen, raadsleden en besturen, uit om ter plekke met ons in gesprek te gaan. Eindelijk, eindelijk vraag en een ander antwoord dan: "dat heeft de vorige raad al beslist". Waarmee we tot nu toe in informele contacten werden afgescheept. Alsof je van de Raad anno nu geen eigen en zelfstandig oordeel mag verwachten. Dat gesprek willen wij voeren. En hierbij zijn uiteraard al onze medeburgers eveneens van harte welkom. Op de Oortbrug, halverwege het Kanaal kunnen we het beste bekijken wat een pad links en rechts, en naar de westkant met een manshoog hek langs de tuinderij, zou betekenen en hoe de natuur geweld zal worden aangedaan. En welke sociale onveiligheid hierdoor wordt aangericht.
Toegegeven, die laatste aspecten zijn naar ONZE mening doorslaggevend, maar wij willen graag luisteren, eindelijk, naar de voorstanders en HUN argumenten.
Op zaterdag 31 augustus a.s., op de laatste dag van de meteorologische zomer, nodigen wij tussen 2 en 3 uur alle dorpsgenoten uit ZELF een kijkje te willen nemen op de Oortbrug. Want, het al dan niet ingrijpen in een toevallig ontstaan stukje natuur gaat ons ALLEN ook aan.

Deze brief gaat, behalve naar deze krant, ook naar de raadsfracties en besturen van de Oegstgeester politiek. U zult van ons horen wie wel en wie niet aanwezig waren. Want politiek is meer dan EEN keer per vier jaar naar de burgers te gaan en je daarna dan op te sluiten in het gemeentehuis.

Wij hopen U allen te mogen begroeten"

Bewoners van de Martinus Nijhoff- en Simon Vestdijklaan en het Anna Blamanhof

Meer berichten