Drukbezochte bijeenkomst met Herman Tjeenk Willink | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Na afloop nam Herman Tjeenk Willink de tijd om zijn nieuwste boek te signeren.
Na afloop nam Herman Tjeenk Willink de tijd om zijn nieuwste boek te signeren. (Foto: Willemien Timmers)

Drukbezochte bijeenkomst met Herman Tjeenk Willink

  Politiek

In Dorpscentrum Oegstgeest, werd Herman Tjeenk Willink (oud-voorzitter van de Eerste Kamer en vicepresident van de Raad van State) afgelopen zaterdagmiddag, 16 maart, door een groot aantal Oegstgeestenaren welkom geheten. Tjeenk Willink was te gast om te praten over zijn boek 'Groter denken, kleiner doen', en werd geïnterviewd door een goed voorbereide wethouder Matthijs Huizing.

Diverse onderwerpen passeerden in de middag de revue. Rode draad was de vraag 'Gaat het goed met onze democratische rechtsorde?'. Tjeenk Willink sprak van 'tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling'.
Hij sprak ver burgerschap als publiek ambt. "We moeten niet over burgers denken als klanten of patiënten."
Deze lijn trok hij door naar professionals in de maatschappij. "Als je de regelzucht van de overheid zat bent, moet je in de benen komen of niet zaniken. Probeer problemen niet over te hevelen naar de politiek om vervolgens te denken dat zij het wel zullen oplossen. Hebben we het dan over de rebellie van de professional?" vroeg hij zich af. "Neen, we hebben het over zelfbewustzijn. In deze context moet de waarheid van de politici worden aangevuld met de werkelijkheid."

In de beantwoording van de vragen van wethouder Huizing, die er soms maar moeilijk tussen kwam, benadrukte Herman Tjeenk Willink dat politiek niet is: 'U vraagt, wij draaien'. "Als politicus moet je consistent zijn en voor je zaak staan. Soms moet je dan tegen de publieke opinie in een besluit nemen."

Aan de andere kant hamerde hij op het belang van het vroegtijdig informeren van burgers over belangrijke kwestie. "Als overheid met je niet denken dat 'het wel zal loslopen' met een probleem, en je het zonder debat op zijn beloop kunt laten. Een politiek debat is beter dan een referendum."

Ook het belang van onafhankelijke journalistiek kwam aan de orde. "Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de publieke opinievorming. We gaan te slordig met onafhankelijke journalistiek om."

Vanuit zijn eigen directe omgeving vertelde Tjeenk Willink over de ergernis van burgers als ze niet goed geïnformeerd worden over bijvoorbeeld infrastructurele projecten. "Laat mensen niet alleen weten: 'Dit zijn we van plan', maar vertel ook wat de achtergrond van beslissingen is. Neem mensen mee in de besluitvorming. Dit voorkomt dat er wrevel ontstaat en mensen naar de Raad van State stappen."
Over Europa sprak hij: "Misschien weten we niet wat we met Europa moeten, omdat we niet weten wat we met onszelf moeten. We verwaarlozen dat wat ons eigen is; onze taal, onze geschiedenis… Het is ten hemel schreiend."
"Hoe kunnen we weer vertrouwen krijgen in onze democratie?" wilde een toehoorder weten. Tjeenk Willink: "We zijn verplicht tot optimisme. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Verder moeten politici een context schetsen van oplossingen, zodat mensen díchtbij willen bijdragen aan de maatschappij. Stelsels komen niet in één beweging tot stand; veranderingen ook niet."
René Koek van de Rijnlandse Boekhandel, die de bijeenkomst had georganiseerd, liet weten graag volgend jaar nogmaals een debat te organiseren.

(Willemien Timmers)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>