Nog een week tot de verkiezingen - Twee Oegstgeester lijsttrekkers op lijst voor Hoogheemraadschap Rijnland | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

Nog een week tot de verkiezingen - Twee Oegstgeester lijsttrekkers op lijst voor Hoogheemraadschap Rijnland

  Politiek

Op woensdag 20 maart vinden tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten ook de waterschapsverkiezingen plaats. Negen partijen doen mee aan deze verkiezingen, en een bijzonder gegeven is dat maar liefst twee lijsttrekkers hiervan in Oegstgeest wonen.

Oegstgeestenaren Waldo von Faber en Judith Boomsma voeren beide een partij aan bij de verkiezing van het algemeen bestuur (ofwel de verenigde vergadering) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit is te vergelijken met de structuur van een gemeenteraad. De wethouders heten hoogheemraden, en de burgemeester van het waterschap is de dijkgraaf.
Rijnland heeft als taak te zorgen voor droge voeten en schoon water in het gebied tussen Den Haag, Gouda, Amsterdam en Velsen: een gebied dat voor een deel zelfs zes meter onder de zeespiegel ligt. De zorg voor schoon water werd pas een taak in de vorige eeuw; de zorg voor droge voeten gaat veel verder terug. De eerste documenten daarover dateren uit 1255.
Het waterschap beheert het oppervlaktewater zodat dat er voldoende zoet water beschikbaar is. Daarnaast zuiveren zij afvalwater en lozen het schone water in sloten en grachten. Ook houden zij letterlijk de zee buiten de deur en werken ze aan de veiligheid van dijken en kades, zodat deze bestand zijn tegen het veranderend klimaat.

"Er is relatief weinig media-aandacht voor de waterschapsverkiezingen", moet Waldo von Faber, die nu al voor 'Water Natuurlijk' in de verenigde vergadering zit, van het hart. "Dat komt omdat je de hijgerigheid van de actualiteit niet hebt. Mensen vergeten ons; zo goed doen wij ons werk. Toch is stemmen erg belangrijk. Juist nu!"

Waterschap Rijnland beheert een van de meest complexe gebieden van Nederland voor wat betreft bevolkingsaantal, industrie, landbouw en ligging. Rijnland zorgt ervoor dat 1,3 miljoen mensen veilig kunnen wonen, werken en ontspannen in een gebied dat behoort tot de top vijf van de meest kwetsbare delta's ter wereld. "Maar liefst negentig procent van het Rijnland-gebied ligt onder NAP", stelt Partij voor de Dieren-lijsttrekker Judith Boomsma. "Dus zeker nu de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden, staat het waterschap voor grote uitdagingen."

Eén van de belangrijkste discussies binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland is die of het waterpeil in de polders de functie daarbinnen moet volgen of andersom. "Er zijn veel belangen. Een boer die wegzakt met zijn machines in zijn land omdat het te drassig is; wil het peil verlaagd. Voor de natuur is dat soms niet de beste oplossing", vertelt Von Faber. "Een hoger peil geeft meer biodiversiteit", vult Boomsma hem aan. "Bovendien kun je het peil niet blijven verlagen omdat hierdoor de bodem daalt."

Von Faber kan zich eraan ergeren als de discussie over droge voeten enkel op het financiële vlak wordt gevoerd. "Vaak wordt er enkel over 'wie gaat dat betalen' gesproken. Terwijl de nadruk moet liggen op samenwerking tussen allerlei organisaties uit de maatschappij."

De lijsttrekkers leggen uit dat het hoogheemraadschap in de komende jaren een grotere rol zal gaan spelen in belangrijke dossiers. "Denk aan grote nieuwbouwprojecten of de energietransitie", vertelt Waldo von Faber. "We willen in 2025 energie-neutraal zijn. Blue Energy, het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water, kan hierbij een oplossing bieden. Als we onze eigen energieproducent worden, kunnen de belastingen naar beneden." Boomsma kan zich hierin vinden. "Nieuwe innovaties zijn belangrijk. In plaats van belastingverlaging kunnen we echter beter kiezen voor investeren in het waterschap."

Punt van verschil tussen beide partijen is hun standpunt over de sportvisserij. "Het brengt bewustwording van de natuur. Jongeren en ouderen beleven de natuur, en de vissen gaan er niet dood aan", stelt de lijsttrekker van Water Natuurlijk. De Partij voor de Dieren denkt daar anders over "Ik kan er geen lol aan beleven als vissen pijn lijden aan een hengel." Ook het lot van andere dieren grijpt haar aan. "Als musketratten overlast veroorzaken, moeten we een diervriendelijke manier vinden om hen naar elders te krijgen." Van Faber is het hier niet mee eens: "Het zijn exoten. Als ze de dijken verzwakken is dat te gevaarlijk; dan moeten ze allemaal weg."

Is er iets voor te zeggen om als Oegstgeestenaar op een dorpsgenoot te stemmen? "Natuurlijk!' zegt Boomsma. "Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om in een groene omgeving te wonen." Von Faber laat weten dat hij graag zijn 'karwei' af zou maken. "Ik heb momenteel schoon water' in mijn portefeuille. Het water moet chemisch schoon, en biologisch in optimale conditie zijn."
Waldo von Faber werkt momenteel drie dagen in de week als hoogheemraad, en één dag als docent verpleegkunde. Judith Boomsma werkt vijf dagen per week bij de gemeente Oegstgeest als programmamanager duurzaamheid.

Hoe willen beiden mensen aanmoedigen om naar de stembus te gaan? "Als je denkt aan de droge zomer van 2018, en je hebt door dat we daar iets mee moeten, verdiep je dan even in het werk van het Hoogheemraadschap en ga stemmen!"

(Willemien Timmers)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>