'In de gemeente Wassenaar staan meer sociale huurwoningen dan in Oegstgeest' | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Enkel in Nieuw-Rhijngeest-Zuid komt wel 25 procent sociale woningbouw. | Archieffoto Willemien Timmers
Enkel in Nieuw-Rhijngeest-Zuid komt wel 25 procent sociale woningbouw. | Archieffoto Willemien Timmers (Foto: )
Wonen

'In de gemeente Wassenaar staan meer sociale huurwoningen dan in Oegstgeest'

  Politiek

Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van woningcorporatie MeerWonen, kan er niet over uit. Een maand nadat hij op 12 december 2018 met de gemeente Oegstgeest en andere partijen de prestatieafspraken 2019-2021 over het woningaanbod tekende, blijkt een aantal afspraken niets voor te stellen. "We hebben de afspraak gemaakt dat in heel Oegstgeest, bij elk nieuwbouwproject, 25 procent van de woningen zou moeten vallen onder 'sociale woningbouw'. Vorige week is ons met een korte mail vanuit het gemeentehuis duidelijk gemaakt dat deze afspraak niet nagekomen zal worden, omdat er geen politiek draagvlak voor is."

De directeur was juist verheugd dat na jaren van afspraken waarin de gemeente niet verder wilde gaan dan 15 procent sociale huur bij nieuwbouw, nu eindelijk getekend werd voor 25 procent. "We hebben zo'n viermaal bij elkaar gezeten, als corporaties, huurdersorganisaties en gemeente, om onder andere hierover te praten. Gezamenlijk hebben we nog een foto gemaakt op het bordes van het gemeentehuis bij het ondertekenen van de afspraken. Wethouder Huri Sahin was in eerste instantie voorzichtig met het toezeggen van 25 procent sociale woningbouw, maar zoals wij het begrepen, stond na overleg het hele college hier achter. Als ik terugkijk denk ik dat de wethouder ook echt de indruk had dat haar collega's het met deze prestatieafspraken eens waren."
Hoogvliet, maar ook de voorzitter van de stichting Huurders MeerWonen André Martin, vindt dat het terugbrengen van de bouwnorm naar 15 procent een heel onlogische stap is. "We kennen in Oegstgeest enorme wachtrijen. Men moet nu meer dan zes jaar wachten voordat men aan de beurt is voor een sociale huurwoning. Daar komt bij dat de hele regio een percentage van 25 procent hanteert. Dus het lijkt ons redelijk dat Oegstgeest zich aan die regionale afspraak houdt."
"We hebben een overeenkomst met de gemeente en die kan niet eenzijdig worden verbroken", stelt Hoogvliet. "We zullen hierover binnenkort een brief aan het College sturen. Wij denken dat overleg meer op zijn plaats is dan het sturen van een simpel mailtje". André Martin zegt dat de huurdersorganisatie een brief aan het ministerie zal sturen met een klacht over deze actie van de gemeente.

'Onbegrijpelijk dat het percentage hier slechts 17 procent is 'Volgens Hoogvliet is het onbegrijpelijk dat een gemeente als Oegstgeest, met één van de laagste percentages sociale woningen in Nederland, niet wil toezeggen bij nieuwbouwprojecten meer sociale woningen te laten bouwen. "Het idee leeft misschien dat het leefklimaat minder goed is of wordt in een gemeente met een hoger percentage sociale huurwoningen. Maar dat is onzin. Neem bijvoorbeeld Wassenaar. Die gemeente heeft 26 procent sociale woningen. In Oegstgeest is dat maar 17 procent. Onbegrijpelijk. Gemiddeld zitten gemeenten in de regio trouwens op zo'n 35 procent."


Los van het onbegrip over het niet nakomen van de afspraken, stelt Hoogvliet dat een hoger percentage sociale huurwoningen maatschappelijk wenselijk is. "Het is goed voor een gemeente om een gemengd woningaanbod te hebben." Hij benadrukt dat het 'ontzettend lang geleden' is, 'zo'n tien jaar', dat er daadwerkelijk een project met sociale huurwoningen via de gemeente is gebouwd. "Vaak wordt door ontwikkelaars de plicht tot het bouwen van deze woningen afgekocht. Daar zou ook wat aan gedaan moeten worden. Het gaat hierbij niet om ons, maar om de gewone mens in Oegstgeest."
De voorzitter van de stichting Huurders MeerWonen moet bovendien kwijt dat hij teleurgesteld is in het effect van Progressief Oegstgeest in het college. "We dachten dat er nu meer beweging in dit onderwerp zou komen."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>