Concept Jaarrekening Oegstgeest 2017 | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl

Concept Jaarrekening Oegstgeest 2017

  Politiek

Op 23 april verzond het college van burgemeester en wethouders de concept Jaarrekening 2017 aan de gemeenteraad. Dit zijn de laatste jaarstukken van dit college, dat zegt met vertrouwen het financiële stokje door te geven aan het nieuwe gemeentebestuur.

"Eerder blikten we in de Oegstgeester Courant al terug op een bijzondere en dynamische collegeperiode. In 2017 behaalden we voor, maar vooral met het dorp diverse mooie resultaten. Het aantal woninginbraken, vernielingen en gevallen van jeugdoverlast daalde verder. De nieuwe Stichting Dorpsmarketing ging geweldig van start met de Wolkersweken. We verwelkomden nieuwe bedrijven zoals Airbus in Oegstgeest en krijgen er met De Boeg een hoogwaardig bedrijventerrein bij. De gemeenteraad zei 'ja' tegen de herinrichting van sportpark de Voscuyl", aldus het college.

"Met het ambitiedocument 'De toekomst is nu; Duurzaam Oegstgeest' zetten we flinke stappen richting een duurzamer dorp. Op het gebied van jeugdhulp is hard gewerkt om preventie en samenwerking tussen betrokken organisaties verder te verbeteren. Met het project Dementievriendelijk Oegstgeest hebben we dit onderwerp afgelopen jaar extra onder de aandacht gebracht."

Positieve resultaten

De concept jaarstukken sluiten met een positief resultaat van zo'n € 1,1 miljoen. De schuldpositie daalde van €71,1 miljoen naar €49 miljoen euro. Deze daling is mede te verklaren door uitstel van investeringen en versnelde opbrengsten uit het grondbedrijf.

Conceptstukken

In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële vertaling daarvan. Het college verstuurt een concept jaarrekening. Reden hiervoor is het in 2016 geuite verzoek van de gemeenteraad om de jaarstukken een maand eerder te ontvangen, dus in mei in plaats van juni. De concept Jaarrekening 2017 is te vinden op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl bij de raadsmededelingen van april 2018.

Op dit moment loopt het proces van de jaarrekening nog. Uit de accountantscontrole en uit interne beoordelingen kunnen nog correcties komen. Doordat informatie over jeugdhulp en Wmo later beschikbaar komt, kan de definitieve jaarrekening naar verwachting pas na 22 mei worden opgesteld. De financiële resultaten kunnen dus nog wijzigen. De programmaresultaten en –inspanningen wijzigen niet meer.

Na de accountantscontrole op de eventueel aangepaste cijfers, stuurt het college naar verwachting in juni de definitieve jaarstukken ter vaststelling aan de gemeenteraad.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>