Sportdebat had pittiger gekund | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De Oegstgeester Sport Federatie voelde de zes lijsttrekkers aan de tand aan de hand van een viertal stellingen. | Foto's Willemien Timmers
De Oegstgeester Sport Federatie voelde de zes lijsttrekkers aan de tand aan de hand van een viertal stellingen. | Foto's Willemien Timmers

Sportdebat had pittiger gekund

  Politiek

De actieve Oegstgeester Sport Federatie (OSF) organiseerde op woensdag 7 maart op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat in het clubhuis van de Oegstgeester Golfclub. De verschillende partijen werd door voorzitters van diverse sportclubs het vuur aan de schenen gelegd, om zo duidelijkheid te krijgen over waar de ze voor staan op sportief gebied, en waar de Oegstgeester burger hen de komende vier jaar aan mag houden.

Niet alle partijen lieten het achterste van hun tong zien, ondanks de prikkelende opmerkingen van discussieleider Job de Kruiff, en gaven de toehoorders soms de indruk niet veel verder te komen dan te benadrukken dat zij 'de sport echt heel erg belangrijk vinden voor Oegstgeest'.

Aan de hand van een viertal stellingen voelden de Oegstgeester sportliefhebbers de politici aan de tand.

sportraad

Zo kwam aan de orde hoe in de afgelopen collegeperiode de officiële sportraad, waarvoor de leden een kleine vergoeding ontvingen, tegen de zin in van de leden werd beëindigd. Zelf richtten de verenigingen daarna de Oegstgeester Sportfederatie op. De politieke partijen die de afgelopen periode in het college vertegenwoordigd waren, CDA, HvO en VVD, vonden het moeilijk om hier een kritische, eigen visie over te formuleren. HvO stelde dat de afstand en het 'informeel zijn' juist prima is. "De lijnen zijn kort", sprak ook de VVD. "We zijn veel met de OSF in gesprek geweest, en we hebben veel bereikt", stelde het CDA. D66 wees hem direct terecht. "U spreekt grote woorden, er is geen 'we'. De sportverenigingen hebben het gedaan. Zij hebben veel bereikt." Volgens D66 heeft het college de afgelopen vier jaar gefaald. "Ze hebben het vier jaar lang keihard laten liggen."
Eelke van den Ouweelen (Lokaal) vond dat de Sportraad weer terug moet keren als adviesraad. "Ze zijn aan de kant geschoven en moeten snel weer als serieuze gesprekspartner terugkeren. Dan kunnen ook de verkeerde verhoudingen tussen de sportclubs en het college hersteld worden." Ook Progressief Oegstgeest vond bij monde van Melanie van Driel dat het afschaffen van de Sportraad heroverwogen moet worden, 'want de verenigingen voelen zich niet gehoord'.

sportnota

Vervolgens werd er gediscussieerd over het uitblijven van de sportnota in de afgelopen collegeperiode. "We zijn ongelukkig dat de nota er nog steeds niet is", sprak een zeer goed voorbereide Van Driel (PrO). "Zolang de nota er niet is, kunnen er geen investeringen gedaan worden. Het is steeds maar uitgesteld, maar er wordt al wel van het budget gesnoept." Dit ontlokte het CDA de opmerking: "Een nota maakt niet gelukkig, liever geen nota, dan een slechte nota." Sympathiek naar het college en de vertrokken wethouder, maar in verkiezingstijd had Van Blitterswijk wel wat scherper mogen zijn.

opstal

Natuurlijk kwam ook het 'recht van opstal' ter sprake. De grond waarop de gebouwen van de verenigingen staan, is immers meestal van de gemeente Oegstgeest. In het verleden huurden de clubs de grond voor een symbolische één euro per vierkante meter. Nu wil de gemeente daar in sommige gevallen een commerciële prijs voor vragen. "Zoals het nu gaat, is het niet overeind te houden", sprak Bus (D66). "Er moet met elkaar gesproken worden, en maatwerk worden geleverd." "Daarbij moeten alle kosten transparant op tafel," vulde Spaargaren (VVD) hem aan. Lokaal pleitte voor een teruggang naar de één euro per vierkante meter- regel. "En dan tot 2050 zodat er langjarige beslissingen genomen kunnen worden." Van den Ouweelen, lijsttrekker van deze partij, had alle cijfers paraat. "Wij besteden 25 euro per persoon aan sport in dit dorp, landelijk is dit 45 euro." Volgens Hart voor Oegstgeest was deze redenatie te makkelijk, en zouden de cijfers niet zo helder voorhanden zijn. "Het ligt genuanceerder." Dit leverde Frits van Dissel (die onverwacht Karin Rosdorff moest vervangen) opnieuw rekensommen vanuit Lokaal op.

investeren

Tenslotte werd er gedebatteerd of er, vanwege de vele positieve effecten, wellicht juist méér geïnvesteerd zou moeten worden in de sport. "Het mag wat kosten", stelde het CDA. "Daarom hebben wij ook veel geïnvesteerd in een moeilijke tijd." Progressief Oegstgeest zou graag meer in de sport investeren. "De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld 100000 euro geïnvesteerd in dorpsmarketing, terwijl dit beter aan sport had kunnen worden besteed." Toen Hart voor Oegstgeest aangaf ook extra te willen investeren in de sport, kreeg de partij een veeg uit de pan van Van Driel (PrO). "Er staat maar één zin in jullie verkiezingsprogramma over sport, en die is nog algemeen ook", moest haar van het hart.
Het CDA benadrukte dat de verenigingen ook zelf kunnen bijdragen door zelf bijvoorbeeld extra taken uit te voeren.
Lokaal betoogde dat er meer geld op de goede plek terecht moet komen. "Er gaat nu teveel geld verloren aan allerlei juridische procedures."

Gezegd moet worden dat de huidige coalitiepartijen (VVD, CDA. HvO), en met name Hart van Oegstgeest (wellicht vanwege de vervanging) niet zo sterk naar voren kwamen. Veelal verdedigden ze het collegebeleid van de afgelopen jaren, of benadrukten zij positieve resultaten op diverse terreinen als prestaties van hun wethouder. Dat maakte het debat minder pittig dan had gekund.
Toch was het een goede plek voor de Oegstgeester kiezer om een mening te vormen. Voor sommigen wellicht leuk om te weten: Op de vraag van Frans van Rijn of Oegstgeest 150.000 euro moet investeren in een 333 meter ijsbaan in Leiden antwoorden HvO, CDA en VVD 'nee', en PrO, D66 en Lokaal 'Ja, als de inwoners van Oegstgeest dat willen'.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>