Politieke debatten - Gemeenteraadsverkiezing van 21 maart komt dichterbij | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Vertegenwoordigers van de diverse partijen tijdens het zorgdebat in De Gouwe. | Foto's Willemien Timmers
Vertegenwoordigers van de diverse partijen tijdens het zorgdebat in De Gouwe. | Foto's Willemien Timmers

Politieke debatten - Gemeenteraadsverkiezing van 21 maart komt dichterbij

  Politiek

De verkiezingscampagnes van alle zes de politieke partijen die in Oegstgeest aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen zijn inmiddels in alle heftigheid losgebarsten.

Door het hele dorp treft men gekleurde jasjes, ballonnen en billboards aan. Om de circa 18.000 mensen die opgeroepen zullen worden om op 21 maart te gaan stemmen te helpen een keuze tussen de partijen te maken, worden er deze weken diverse debatten georganiseerd.

Bieb

De Bibliotheek Bollenstreek organiseerde op 19 februari een goed gestructureerd debat, waarbij vertegenwoordigers van de partijen diverse stellingen kregen voorgelegd. Belangrijkste onderwerpen waren ook hier regionale samenwerking (terughoudendheid van Hart van Oegstgeest en de VVD), de financiële positie van Oegstgeest (met name LOKAAL hamert er op dat de schuld moet worden teruggebracht) en het al dan niet verhogen van de gemeentelijke belastingen om het voorzieningenniveau in het dorp op peil te houden.

Na het debat was er ruimte voor de 'gewone burger' om te speeddaten met de aanwezige raadsleden.

De twee Oegstgeester zussen Gepke en Wies waren blij dat ze op hun vrije dinsdagavond naar de bibliotheek waren gekomen. "Het is goed om je te oriënteren op wat er zoal in het dorp speelt. Daar waren we nog niet echt mee bezig. De verhalen zijn nog wel te globaal. We gaan verder spitten, want het is van belang om je stem uit te brengen." Lachend: "Dat zijn we als achterkleindochters van veldwachter De Koning uit de Dorpsstraat aan onze stand verplicht!"

Ook een afvaardiging van bewoners van de Dorpsstraat was aanwezig. "We willen onze situatie – te veel verkeer door een smalle straat – onder de aandacht van alle partijen brengen. Als buurtcomité maken we ons zorgen dat onze historische straat, die in feite functioneert als woonerf, straks bij de realisatie van bedrijventerrein De Boeg overspoeld wordt door verkeer."

Wonen, zorg en welzijn

Afgelopen zaterdag vond op initiatief van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest het verkiezingsdebat over wonen, zorg en welzijn plaats met alle lokale partijen. In een goed gevuld café de Gouwe bleek ruime steun van alle partijen om in het project Overgeest ook woningen voor senioren in te plannen. Niet alleen sociale huurwoningen moeten daar een plekje krijgen, ook middeninkomens zien graag vrije sector huurwoningen. Verschillende partijen hielden een betoog om daarnaast ruimte te bieden aan een respijthotel, zodat mantelzorgers een dagje rust kunnen nemen van de zware belasting die mantelzorg toch is.
Flinke discussie ontstond er over de vraag in hoeverre de extra uitgaven vanwege het ouder worden nu vooral eigen verantwoordelijkheid zijn of juist voor de gemeente. Uit de zaal kwamen stemmen op om jezelf goed voor te bereiden op het ouder worden. "Een rollator aanschaffen is toch net zoals je vroeger een nieuwe fiets zou moeten aanschaffen". Vanuit de progressieve partijen kwamen pleidooien om als gemeente voor ouderen belangrijke maar kwetsbare voorzieningen zoals de bibliotheek, het zwembad en het dorpscentrum te blijven behouden. Ook zouden belangrijke individuele voorzieningen zoals trapliften met een inkomensafhankelijke bijdrage veiliggesteld moeten blijven worden.
Het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest sprak zijn waardering voor de positieve grondhouding die het aangetroffen heeft bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. De subsidie die voor burgerinitiatieven in het vooruitzicht gesteld wordt, helpt om in Oegstgeest een project voor mantelzorgondersteuning van de grond te krijgen dat er op gericht is om buurtnetwerken op te richten in de wijken. Alle aanwezige raadsleden hebben desgevraagd persoonlijke ervaringen met mantelzorg en gemerkt hoe waardevol persoonlijke contacten in de buurt kunnen zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven leven.<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>