Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over mobiliteit | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: PR

Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over mobiliteit

  Politiek

D66

D66 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Oegstgeest mobiel kunnen zijn. Bij ons staan de fiets, de verkeersveiligheid en openbaar vervoer voorop.

Daarom zetten wij de komende jaren in op veilige fietsroutes en voldoende plaatsen om de fiets te kunnen stallen. Voor de veiligheid van fietsers en automobilisten moet er een goede ontsluiting van de wijken komen, in het bijzonder in Nieuw Rhijngeest. Ook willen wij extra aandacht voor de verkeerssituatie rond scholen en sportverenigingen. D66 is tegen betaald parkeren en voor voldoende parkeerruimte bij nieuwgebouwde woningen.
Wie minder mobiel wordt, is afhankelijk van openbaar vervoer. Voor D66 heeft een goede busverbinding voor de Lange Voort en Poelgeest prioriteit. Ook Schiphol heeft onze aandacht. Onlangs is een motie van D66 over nachtvluchten vanaf Schiphol unaniem aangenomen. Oegstgeest moet met de regio een vuist vormen tegen meer geluidsoverlast en luchtvervuiling vanuit Schiphol. D66 zet in op duurzame mobiliteit.

Elfred Bus


VVD

In heel Oegstgeest blijft parkeren op straat gratis, ook bij de Lange Voort en de Kempenaerstraat. Overlast door langparkeerders uit Leiden wordt op verzoek van de VVD aangekaart bij Leiden.

Nieuw-Rhijngeest dient een goede ontsluiting te krijgen net als het MEOB-terrein. Sluipverkeer door omliggende woonwijken dient geminimaliseerd te worden. Als VVD hebben we ingezet op goede laadpaalvoorzieningen. Oegstgeest dient goed bereikbaar te blijven met de bus, ook de Lange Voort. De dorpsbus heeft een belangrijke aanvullende functie. Verkeersveiligheid bij rotondes en scholen (wegbrengen-/ophalen kinderen) dient verbeterd te worden. Schiphol biedt veel werkgelegenheid, gemaakte afspraken ter vermindering van overlast dienen streng gehandhaafd te worden. Poelgeest krijgt een goede tweede ontsluiting. Stoepen dienen beter begaanbaar te zijn voor mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens. Fietsers krijgen alle ruimte, bij gebrek aan fietsstallingen worden deze uitgebreid.

Sven Spaargaren


Progressief Oegstgeest

Progressief Oegstgeest hecht waarde aan de bereikbaarheid van het dorp en de verkeersveiligheid erbinnen. Openbaar vervoer en fiets krijgen een centrale rol.

Studenten, starters zonder auto, ouderen, minder validen en andere groepen zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Met de verwachte vergrijzing en onze ambities om meer starters in Oegstgeest te huisvesten is OV dan ook een benodigdheid.

De fiets en het OV dragen daarnaast bij aan onze duurzaamheidsambities. Ze zijn minder vervuilend en verlagen de parkeerdruk.

Om schonere vervoermiddelen te stimuleren willen wij daarnaast het aantal laadpalen voor elektrische auto's verhogen.

Op die manier houden we Oegstgeest bereikbaar, maken we haar duurzamer en verlichten we de verkeersoverlast. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en verbetert onze leefomgeving, nu en in de toekomst.

Melanie van Driel


Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest vindt een goede bereikbaarheid van woningen in onze wijken, winkels en andere bedrijven in Oegstgeest belangrijk. Daarom kiezen we bewust voor vrij parkeren.

Hart voor Oegstgeest heeft tegen een voorstel gestemd om de buslijnen naar de randen van Oegstgeest te verplaatsen. Goed openbaar vervoer van en naar Oegstgeest en haar winkelcentra, aangevuld met de Dorpsbus voor senioren en mensen met een handicap moet behouden blijven. Goed openbaar vervoer kan naast fietsen en carpoolen een bijdrage leveren aan het verminderen van de drukte op de wegen. Files om een wijk uit te komen zijn een belangrijk signaal. Sommige wijken in Oegstgeest moeten beter dan nu ontsloten worden zoals Oegstgeest a /d Rijn en Poelgeest. Daarvan zijn we ons bewust en dit blijven we bij elke gelegenheid naar voren brengen. Ook voor een goede bereikbaarheid van wijken door ambulancediensten en brandweer hebben we de afgelopen periode aandacht gevraagd.

Frits van Dissel


CDA

Het CDA pakt knooppunten waardoor we op weg naar werk en huis lang in de file staan en het verbeteren van fietsverbindingen regionaal aan.

Lokaal stellen we prioriteiten. Het CDA vindt sport, zorg, groen, een lagere schuld en fatsoenlijke lokale lasten belangrijker dan onnodig investeren in asfalt. Het CDA werkt aan onveilige verkeerssituaties, zoals het Rijnzichtwegviaduct, onoverzichtelijke oversteekplaatsen en rotondes. We verbeteren verkeersveiligheid bij scholen en sportverenigingen. We lobbyen voor behoud van onze busverbindingen naar de kust, Leiden en Den Haag via onze contacten bij de provincie. Het CDA wil dat bussen blijven rijden naar winkel- en zorgcentra, cruciaal voor veel ouderen. De brug in Poelgeest kan er nu snel komen, zodat Poelgeest eindelijk een busverbinding krijgt en we willen het verkeer van en naar de 'Kasteeltorens' goed regelen. In Nieuw-Rhijngeest staat we voor goede auto-, fiets- en vaarontsluitingen, met oog voor de belangen van mensen in Buitenlust.

Eibertjan van Blitterswijk


Lokaal

Oegstgeest is centraal gelegen en wordt gekenmerkt door een grote mobiliteit van haar inwoners.

Fiets, auto en openbaar vervoer: ze zijn allemaal even belangrijk voor een plezierig woon- en werkklimaat. Veel wordt geregeld in de mobiliteitsnota. Speciale aandacht moet er zijn voor de veiligheid van voetgangers en fietsers, in het bijzonder voor die van kinderen rondom scholen. Er moeten goede en veilige fietspaden zijn, zodat mensen worden uitgenodigd de fiets te nemen. Ook een goed openbaar vervoer is van belang: veel mensen zijn hierop aangewezen. Lokale voorzieningen moeten goed per OV zijn te bereiken. Bij de provincie moet op een goed OV- aanbod worden aangedrongen. Met name de bereikbaarheid van de wijken Poelgeest en Nieuw Rhijngeest is een aandachtspunt. Verkeer en mobiliteit zijn onderwerpen die bij uitstek op het niveau van de Leidse regio zouden moeten worden geregeld. Doorstroom en veiligheid zijn gediend bij een gezamenlijke aanpak in de Leidse regio.

Eelke van den Ouweelen


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>