Comité tegen plan Akzo om windmolens van 175 meter te bouwen | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Akzo windmolenlocatie met molens
Akzo windmolenlocatie met molens

Comité tegen plan Akzo om windmolens van 175 meter te bouwen

  Politiek

Het plan om twee windturbines te bouwen op het bedrijfsterrein van AKZONobel/Sikkens in Sassenheim-Zuid heeft grote onrust veroorzaakt bij de omwonenden in Sassenheim, Voorhout, Warmond en Oegstgeest.

Deze windturbines zouden ongeveer 175 meter hoog worden, dus ongeveer zo hoog als de Euromast in Rotterdam. Dat is ruim twee maal zo hoog als de hoogste toren in de omgeving, die van de Bartholomeuskerk in Voorhout. Akzo is van plan om begin 2018 de vergunningen aan te vragen.

Het windmolenplan wordt gefaciliteerd door de provincie Zuid-Holland, omdat zij dit bedrijfsterrein hebben aangemerkt als geschikt voor dit doel. De omwonenden (en een aantal bedrijven en buurtverenigingen) hebben een Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO opgericht en een website gebouwd https://geenwindmolensakzonobel.Wordpress.com

Dit comité heeft een brief geschreven aan de Provincie Zuid-Holland in de hoop het tij te keren. Het verzoekt de Provincie om de aanwijzing van de locatie in Sassenheim te heroverwegen. De brief is als bijlage aan deze mail bijgevoegd.

De voornaamste bezwaren door het Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO zoals door hen geformuleerd:

- Twee windturbines van ieder 175 meter hoog zullen het open landschap van weiden en bollenvelden geweld aandoen. Afgezien van het economisch belang (toerisme) is er ook het landschappelijke en cultuurhistorisch belang van de streek, die wordt gedomineerd door de Leidse/Haarlemmertrekvaart, molen 'De Hoop doet Leven', de weilanden van de Elsgeesterpolder als beschermd weidevogelgebied, de recreatie bij de Klinkenbergerplas, de Kagerplassen, sportvelden en volkstuinen. Windturbines met een dergelijke hoogte zullen tot aan de Kaag, Leiden, Lisse, Oegstgeest en Teylingen te zien zijn. De provincie Zuid-Holland heeft in mei dit jaar de geplande windturbines ten oosten van Alphen aan den Rijn tegengehouden, omdat ze 'het polderlandschap zouden schaden'.

- Op korte afstand van de beoogde molens staan vele huizen, jeugdgevangenis Teylingereind (moeilijk te evacueren!) en bedrijfsgebouwen. Het tegenoverliggende industrieterrein staat op nog geen honderd meter afstand, de dichtstbijzijnde woning eveneens. Het effect van de molens op die gebouwen is niet in kaart gebracht. Uit een studie op Google maps / Bing maps blijkt dat er weinig tot geen windmolens zijn die zo dicht bij bewoning staan als wat Akzo nu wenst te doen.

- AkzoNobel is een chemisch bedrijf. De turbines vormen extra risico's voor de 1500 werknemers ervan. Te denken valt aan brand in de molens (wat weleens voorkomt, enkele jaren geleden in Ooltgensplaat - die twee monteurs het leven kostte - en in oktober 2017 in Zeewolde) of afbrekende wieken. Akzo heeft geen enkele risico-analyse gemaakt voor de molens, die vlak naast een hoogspanningsmast, twee spoorlijnen, een snelweg komen te staan, nog los van het frequente vliegverkeer van en naar Schiphol (hoogte masten contra laagvliegende vliegtuigen).

- Het fenomeen windmolen is nog vrij nieuw. In de wetenschap wordt steeds meer bekend over de gezondheidsrisico's voor omwonenden als verstoring van slaap, oorsuizen, hoofdpijn, misselijkheid en paniekaanvallen. Ook de visuele overlast (slagschaduw, geluidoverlast) is groot. De Amerikaanse Dr. Nina Pierpont heeft wetenschappelijk bewijs verzameld dat windmolens de gezondheid van mensen in een straal van 1500 meter negatief beïnvloeden. Deze ziekte heet 'Wind Turbine Syndrome'. Deze studie is door vakgenoten getoetst en ook de WHO gebruikt en onderschrijft deze studie

- Akzo heeft al een meerjarig contract met Eneco afgesloten voor het afnemen van groene stroom; de plaatsing van windmolens is niet meer nodig om duurzame energie af te nemen. Woordvoerders van het bedrijf hebben bevestigd dat, als er geen subsidie voor zou worden gegeven, ze niet zou overwegen om ze te plaatsen. Akzo erkent de molens neer te zetten voor de 'uitstraling van het bedrijf'. Technisch heeft Akzo ze niet nodig om genoeg groene stroom te krijgen.

- De toekomst van de vestiging Sassenheim van Akzo is onzeker door de voorgenomen afsplitsing van de chemietak, overname of fusie. Met andere woorden: als de verffabricage wordt geconcentreerd, zit de omgeving straks mogelijk opgescheept met windturbines bij een leeg kantoorgebouw.

- Het dorp Warmond is Rijksbeschermd dorpsgezicht. De grens van dat gebied loopt langs de spoorlijn bij de Klinkenbergerplas, pal naast de beoogde windturbines, op 800 meter afstand. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert om een afstand van 1800 tot 2000 meter tussen windturbines en de grenzen van een beschermd stads- of dorpsgezicht aan te houden. Volgens de Raad van State is de aanleg van windmolens in een beschermd dorpsgezicht bijkans onmogelijk en kan gemakkelijk gedwarsboomd worden.

- De OR van Akzo is nog steeds niet officieel op de hoogte gesteld van de plannen; ook van de kant van de 1500 personeelsleden in de vestiging bestaat weerstand of angst voor overlast/gevaar (afbrekende wieken, ijsvorming, brand).

Het Comité is van plan verdere acties te ondernemen en is bereid tot aan de rechter of Raad van State toe te strijden tegen de voorgenomen plaatsing van de giga-turbines. "Overheden en ondernemers slaan overal de handen ineen om in rap tempo windmolens te plaatsen, zie de recente actie van omwonenden van windmolens bij de A4 op de grens Den Haag. Door de burgers te vergeten, dreigt de positiviteit van groene energie om te slaan in negatieve energie. Beter zou zijn de molens op zee te concentreren, oud-minister Henk Kamps zei onlangs nog op het Journaal dat windmolens op land overal overlast veroorzaken, omdat Nederland nu eenmaal een dichtbevolkt land is."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>