Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het projectteam van De Groeiklas van Duinzigt.</p>

Het projectteam van De Groeiklas van Duinzigt.

(Foto: PR)

Duinzigt start tussenjaar: De Groeiklas

  Onderwijs

“Het Nederlandse onderwijssysteem waarbij op 11-jarige leeftijd je toekomst voor een groot deel al wordt vastgelegd, pakt gelukkig voor veel kinderen goed uit. Maar de kansenongelijkheid waar op dit moment veel om te doen is, hangt niet alleen samen met waar je wieg staat, maar is ook het gevolg van de keuze die op jonge leeftijd wordt gemaakt: vmbo, havo of vwo”.

Aan het woord is Vincent van Boven, sinds een halfjaar projectleider van de Groeiklas, die in september 2021 op het Teylingen College Duinzigt van start gaat.

Samenwerking PO en VO

De Groeiklas is een gezamenlijk initiatief van het Teylingen College en de Sophia Scholen. In gesprekken tussen vertegenwoordigers van beide stichtingen kwam een type leerling naar voren, voor wie het huidige systeem niet goed werkt. Voor sommige leerlingen komt de overstap naar het voortgezet onderwijs te vroeg. Het gaat om kinderen die wel de capaciteiten en motivatie hebben, maar om op het passende brugklasniveau in te stromen nog moeten groeien in vaardigheden en/of zelfvertrouwen. Ze hebben iets meer tijd en oefening nodig voor een succesvolle overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO).

Van Boven: “Misschien is het ook goed om te zeggen voor wie de Groeiklas niet bedoeld is. De leerdoelen (taal, rekenen, plannen, samenwerken) moeten namelijk in één jaar te realiseren zijn en kinderen moeten zowel zelfredzaam zijn als in een groep kunnen functioneren. Het is geen speciaal onderwijs of een klein klasje met veel zorg”. De reacties op de Groeiklas zijn tot nu toe uitsluitend positief. “Alle leerkrachten die we over ons initiatief vertellen, zeggen de ‘groeiklas-leerling’ te herkennen. Ondanks dat blijft het spannend met hoeveel leerlingen we gaan starten”.

Groeiplan

Op dit moment zijn Alice van der Weijde (Duinzigt) en Anneloes Arens (Sophia) druk bezig met de ontwikkeling van het lesprogramma, dat zij zelf na de zomer ook voor een groot deel zullen verzorgen. “Iedere leerling heeft zijn eigen groeiplan met eigen leerdoelen, maar qua niveau richten wij ons op mavo en havo” aldus Van der Weijde.

“We verwachten dat de meeste leerlingen na de Groeiklas zullen doorstromen naar een mavo- of havo-brugklas op Duinzigt. Zowel de leerlingen die beter op hun plek blijken in het vmbo-kader als leerlingen die naar het vwo kunnen, zullen we begeleiden naar een goede start op een andere school”.

Meer berichten