Afbeelding
Foto:

Veel interesse voor woningen en hofje op voormalige La France locatie

Algemeen

Zo’n zeventig geïnteresseerden kwamen afgelopen woensdag, 21 februari, naar museum Corpus om in gesprek te gaan over de realisatie van 104 woningen en een hofje op de voormalige La France locatie. 

Ontwikkelaar FSD heeft project Patio naar aanleiding van reacties van omwonenden aan de Apollolaan en het Van Wijckersloothplein op een eerder plan fors aangepast. In plaats van elf verdiepingen telt het huidige plan nu een bescheidener bouwhoogte van zes verdiepingen. Deze wijziging zorgt voor een betere aansluiting bij de bestaande bouw in de omgeving en is door de omwonenden op een constructieve manier ontvangen.

De aangepaste visie voor Patio onthult, naast een bescheidener bouwhoogte, ook een vooruitstrevende samenwerking tussen ontwikkelaar FSD, zorgorganisatie Marente, woningcorporatie MeerWonen en de Oegstgeester Hofjes. Het streven van het project is om verder te gaan dan het bieden van woonruimte alleen: het is gericht op het tot stand brengen van een vitale gemeenschap, met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte als kloppend hart. De Oegstgeester Hofjes, die al meer dan 200 actieve leden tellen, zullen een centrale rol spelen in het faciliteren van sociale interactie tussen bewoners. 

In de gesprekken met geïnteresseerden maar ook met omwonenden wekt de vitale gemeenschap en de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte veel belangstelling. Een dergelijke ruimte ontbreekt namelijk bij de nabijgelegen appartementen van Residence Alexander en de flats aan de Apollolaan. Bewoners van deze appartementen werden door de Oegstgeester Hofjes van harte uitgenodigd om ook lid te worden en daarmee gebruik te kunnen maken van de ontmoetingsruimte in de Patio. 

‘Patio’ zal op 14 maart aan de gemeenteraad worden gepresenteerd, met speciale aandacht voor de recente aanpassingen en de manier waarop de gemeenschap constructief heeft bijgedragen aan de verbetering van de plannen. Deze ontwikkelingen markeren een positieve vooruitgang in de herontwikkeling van de voormalige La France locatie, die nu reeds vier jaar wacht op een nieuwe bestemming. Belangstellenden voor het hofje kunnen een email sturen aan info@oegstgeesterhofjes.nl. 

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant