Afbeelding
Foto: Wim de Winter

Feestelijke inwijding poldergemaal Oudenhof Zuid

Algemeen

Na zo’n tien jaar plannen maken, juridisch gesteggel en bouwen is dan eindelijk het gemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland in het Hendrik Kraemerpark gereedgekomen. Reden voor het Hoogheemraadschap om op 2 juni samen met de bewoners en eigenaren van het park bij dit heugelijke feit stil te staan.

Behalve een dertigtal bewoners waren een tiental vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap en de aannemers vertegenwoordigd. Om half vier heette Christ Spann, de uitvoerder en contactpersoon van het Hoogheemraadschap alle aanwezigen van harte welkom. Hij memoreerde dat dankzij een goede samenwerking tussen de betrokken partijen de bouwfase van het project uiteindelijk zeer voorspoedig verlopen is. Hij gaf speciale dank aan de heer Jos Vink die namens de bewoners het contact met de uitvoerders gehad heeft. De hoofdaannemer van het project was VOPO-pompen. De heer Hans de Wit van VOPO-pompen, in zijn dankwoord aan de onderaannemers, herinnerde zich het moment heel goed toen bleek dat de zware kraan die nodig was voor de installatie maar krap aan door de toegangspoort van het park naar binnen kon. Eén centimeter aan weerszijden was er over. De heer Wim van Beek, als bewoner vanaf het begin bij het project betrokken, memoreerde dat al tien jaar geleden de eerste gesprekken erover gevoerd zijn. Het bovengenoemde juridisch gesteggel kwam doordat voor de bouw van het gemaal de toestemming van alle vijftig eigenaars nodig was. Uiteindelijk is dit probleem opgelost door het HHR, door de eigenaren een gedoogplicht op te leggen. Een soort ei van Columbus.
Tot slot kreeg Jos Vink het woord om van de kant van de bewoners de uitvoerder en aannemers nog eens hartelijk te bedanken voor de goede samenwerking. Daarna was het tijd om de inwijding te vieren en voor de aanwezigen om te netwerken.

----------------------------

UITLEG:

Het belang van het gemaal Oudenhof Zuid voor Oegstgeest

Aan het eind van de vorige eeuw heeft het gebied rond de Emmalaan en het Emmaplein een nieuwe riolering gekregen. Toen is er een probleem ontstaan. Er bleek dat de oude riolering zo lek was geweest als een mandje en daardoor ook functioneerde als afvoer van het hemelwater. Met de komst van de nieuwe riolering werd het hemelwater niet meer afgevoerd en bleef het water in dit gebied onder de huizen staan. Diverse houten vloeren zijn verrot en moesten vervangen worden. 

Daarop is besloten dat het hele gebied een betere waterhuishouding moest krijgen. Dat heeft het volgende ingehouden: de twee bestaande gemalen moesten vergroot, (Oudenhof Noord bij de Apollolaan en Oudenhof Zuid, nu Hendrik Kraemerpark), ook moest er meer oppervlaktewater komen: de vijver in het Bos van Wijckerslooth is als buffer toegevoegd en bij de nieuwbouw op het ASC-terrein zijn vele vierkante meters oppervlaktewater aangelegd. Deze buffer is ook door een ondergrondse buis verbonden met de vijver in het Van Griethuijsenplein en met de vijver in het Hendrik Kraemerpark. In de waterbuffer bij het oude ASC-terrein zit de peilmeter die de gemalen Oudenhof Noord en Zuid aanstuurt. Van belang is ook de organisatorische verandering: het beheer en onderhoud van het hele systeem is overgedragen van de Gemeente naar het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met het nu ingewijde gemaal is nu eindelijk het hele systeem klaars.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant