Karin Rosdorff, Jolijn Kouwenhoven en Melanie van Driel. |
Karin Rosdorff, Jolijn Kouwenhoven en Melanie van Driel. | Foto: Lisanne van Gent

Vrouwendag in Oegstgeest

Algemeen

Op 8 maart wordt wereldwijd Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag staat in het teken van de vooruitgang die is geboekt in het opkomen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. We vroegen wat Internationale Vrouwendag betekent voor Melanie van Driel (Progressief Oegstgeest), Jolijn Kouwenhoven (D66) en Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest), de drie vrouwelijke fractievoorzitters die samen de coalitie vormen in Oegstgeest.

 

“Het is nog steeds aandacht vragen voor gelijkheid”, begint Jolijn. “Er is al veel bereikt. Maar we kennen nog steeds het glazen plafond en vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in teveel publieke functies.” Melanie denkt op 8 maart terug aan de dag waarop ze voor het eerst mocht stemmen. Ze was zich heel erg bewust van de betekenis die het had. “Het valt mij op dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de gemeentepolitiek, met name vrouwen met jonge kinderen. Jonge vaders daarentegen zie je wel vaker in de gemeenteraad”, constateert zij.

Karin denkt bij Internationale Vrouwendag aan haar eigen middelbareschooltijd. Ze wilde het profiel met vier bètavakken kiezen, maar dat werd gezien als te zwaar voor een meisje. “Het woord ‘internationaal’ is heel belangrijk op deze dag. In sommige landen kunnen vrouwen geen eigen bankrekening openen wat ten koste gaat van hun zelfstandigheid, of is er geen betaald zwangerschapsverlof. Dat heeft impact. En niet alleen zwangerschapsverlof, ook vaderschapsverlof bevordert gelijkwaardigheid tussen man en vrouw”, oordeelt zij.

Karin zit met dertien jaar het langst van de drie in de Oegstgeester raad. Zij zag in al die jaren maar een beperkte toename in het aantal vrouwelijke raadsleden. En dat terwijl bij de laatste verkiezingen meer dan de helft van de stemmen naar een vrouw ging. Melanie merkt op dat het aantal vrouwen in de raad niet is meegestegen met het stemgedrag, al is er wel een verschil: “Toen ik kwam, was ik de enige vrouwelijke lijsttrekker en fractievoorzitter. Nu heeft de helft van de fracties een vrouwelijke leider. Maar de combinatie van werken, gezin en politiek blijft ingewikkeld. Belangrijk is hoe je de taken kunt verdelen”. Karin is het daar mee eens: “Ik had dit nooit zonder mijn partner kunnen doen”. Melanie stelt dat het wel belangrijk is dat vrouwen dit niet allemaal zelf moeten regelen, ook de overheid moet voorzieningen scheppen. Jolijn is het daarmee eens: “Vergadertijden aanpassen aan werktijden zou een optie kunnen zijn maar eigenlijk moet er veel breder worden gekeken naar hoe het raadswerk aantrekkelijker te maken”.

Is er dan wel hoop voor de toekomst? Zeker, vinden ze alle drie. “Als vrouwen moet je elkaar steunen, maar ook je mannelijke collega’s moeten dat doen”, stelt Jolijn. “Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw betekent niet dat je allemaal dezelfde eigenschappen moet hebben, of dat sommige beter zijn dan andere. Maar je hebt ze wel allemaal nodig. En bij elk besluit moet je ook bekijken wat het voor vrouwen betekent”.

Melanie concludeert dat het grote aantal stemmen dat vorig jaar is uitgebracht op vrouwelijke kandidaten laat zien dat vrouwelijk leiderschap wordt gewaardeerd. Alle drie zijn ze het eens dat je uiteindelijk samen iets wil bereiken voor alle inwoners in Oegstgeest.

Naast de drie fractievoorzitters telt de Oegstgeester raad nog vier vrouwen: Natalie Jonkers (D66), Marcella Kemper (VVD), Inge Oosterhuis (VVD) en Lydie Vellema (D66).

Uit de krant

Uit de krant