Afbeelding

Maak kennis met de energiecoaches

Algemeen

Oegstgeest werken een aantal enthousiaste energiecoaches die door inwoners kunnen worden uitgenodigd voor bezoek en advies.

Een energiecoach is een man of vrouw die op verzoek van de gemeente – als vrijwilliger - inwoners bezoekt om te adviseren over energiebesparing in aanloop naar de Energie Transitie. Voorafgaand daaraan krijgt de coach een gratis opleiding die je in staat stelt om met kennis van zaken over iemands energiehuishouding te spreken. Daarbij gaat het om isolatie van de woning, de apparaten en het gebruik. De motivatie van aanvragers is veelal besparing op kosten en verhoging van comfort. De coach probeert zijn adviesklanten verder te helpen en leert daar zelf ook weer van.

Adviestraject

De energiecoaches werken op uitnodiging van inwoners. De gemeente beheert een website waarop afspraken gemaakt kunnen worden (https://www.bespaarafspraak.nl/oegstgeest/). Daarnaast kan spreken met buren, vrienden en kennissen in het dorp over het onderwerp en het bijwonen van bijeenkomsten tot afspraken leiden. “We hebben een tas met materialen ter beschikking waarmee we eenvoudige maatregelen kunnen doornemen,” aldus één van de coaches. “Op de markt staan we elke tweede dinsdagmorgen van de maand met een eigen kraam. Uit gesprekken met bezoekers daar komen ook adviesverzoeken voort.”

Bezoek

Voorafgaand aan een huisbezoek mailen de coaches een formulier waarin allerlei vragen staan over het energiegebruik en is er ruimte om ons ook alvast vragen te stellen. Het formulier dient als leidraad voor het bezoek. Tijdens het bezoek kan de woning worden doorgelopen, informeren de energiecoaches naar wensen en signaleren mogelijke problemen: ontbrekende isolatie, (enkel) glas, instellingen en leeftijd van de cv-ketel, luchtkwaliteit in huis en ventilatie.

Veelal leidt dit uitgebreide onderzoek tot een aantal verbeterpunten en soms wordt er op verzoek gebruik gemaakt van de infrarood beelden. Problemen met vochtoverlast komen vaak voor en mogelijke oplossingen van de ene woning zijn vaak ook toepasbaar in een andere woning.

Delen

Belangrijk aspect van dit werk is het met elkaar delen van kennis: ervaring met de eigen huur- of koopwoning wordt tussen de coaches gedeeld. Kennis over energiebesparing (door verbeteringen) wordt verrijkt uit ervaringen met aanvragers van het adviesgesprek en bijgehouden door het bezoeken van beurzen en volgen van opleidingen. Periodiek vergaderen de coaches en wisselen ze ervaringen en situaties onderling uit. Regelmatige afstemming met de Afdeling Duurzaamheid van de gemeente is belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden over onze ervaringen met inwoners en zo nodig ondersteuning en extra opleidingen voor de coaches te regelen.

Na het bezoek

“Aan het einde van een bezoek zijn meeste aanvragers blij dat we hen hebben geïnformeerd over zaken welke niet altijd even goed bekend zijn. Na afloop wordt er een puntsgewijze samenvatting verstuurd van geconstateerde verbeteringen waarmee men aan de slag kan gaan en eventuele beelden van de infraroodcamera gedeeld”, sluit de energiecoach af.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant