'Waarom bijvoorbeeld niet duidelijk aangeven dat je op het Landje van Bremmer nooit bebouwing wil?'
'Waarom bijvoorbeeld niet duidelijk aangeven dat je op het Landje van Bremmer nooit bebouwing wil?' Archieffoto: G. Sep

HisVO over Ontwerp Omgevingsvisie: ‘Er worden in dit proces te weinig echte keuzes gemaakt’

Algemeen

Op donderdag 24 november houdt de Historische Vereniging Oegstgeest (HisVO) een informatieavond voor hun leden over de Ontwerp Omgevingsvisie in Cultuurhuis de Paulus. Tijdens deze avond zullen leden toelichting krijgen over de Omgevingsvisie en met elkaar en de specialisten van de vereniging in gesprek gaan. Voorzitter Rob Sturm is er veel aan gelegen om de verschillende standpunten van de historische vereniging, die donderdag nog worden aangescherpt, voor het voetlicht van het gemeentebestuur te brengen.

Door Willemien Timmers

“Om te zorgen dat Oegstgeest een fijne woongemeente blijft, moeten we nu al keuzes maken voor de toekomst”, laat de gemeente Oegstgeest op haar website weten. “Die keuzes voor de fysieke leefomgeving leggen we vast in de Omgevingsvisie Oegstgeest. Kortom: keuzes voor de omgeving waar u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. De Omgevingsvisie is de uitkomst van onderzoek en gesprekken met inwoners en organisaties. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de omgevingsvisie.”

Inmiddels vordert de besluitvorming over de ‘Omgevingsvisie Oegstgeest 2030’. Tot 26 oktober kon iedereen uit Oegstgeest vragen stellen en reageren op de tekst. Binnen de Historische Vereniging Oegstgeest hebben onder andere de Commissie Ruimte en de Commissie Erfgoed zich over de omgevingsvisie gebogen en namens de vereniging een reactie ingediend.

Plannen

“Deze omgevingsvisie gaat de inrichting, het uiterlijk en de leefbaarheid van ons dorp voor een lange periode bepalen”, stelt Rob Sturm. “Deze omgevingsvisie wordt immers de basis voor ‘omgevingsplannen’, die bestemmingsplannen gaan vervangen. Er is gelukkig nog een lange weg te gaan in deze ontwerpfase, en dus is het belangrijk dat we onze mening laten horen.”

Bewaken open en groene ruimte

Sturm wil, samen met zijn vereniging, voorkomen dat er te veel wordt gebouwd in het dorp op plekken waar dat onwenselijk is. “Eén van onze doelstellingen is ‘het bewaken van de open en groene ruimte’ in ons dorp’. Dat is van belang voor de leefbaarheid, maar je ziet in de bebouwing van Oegstgeest ook de historische ontwikkeling terug. Ons dorp is immers ontstaan uit een vijftal kernen.”

Verhouding

Op de grote kaarten van de ‘Omgevingsvisie Oegstgeest 2030’ die voor hem op tafel liggen, wijst Sturm aan dat het met de bebouwing van het dorp vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw hard is gegaan. “Aan alle kanten zijn nieuwe wijken gebouwd. Oegstgeest is nu uitontwikkeld. Als we nu veel gaan bouwen raakt de verhouding zoek tussen ‘rood’, bebouwing, en groen.” 

Kijkend naar de verschillende kaarten spreekt hij zijn verontrusting uit over de veelheid van plekken waarop een bouwmogelijkheid is aangegeven. “Al zou er maar op de helft van deze plekken gebouwd gaan worden, dan is dat veel te veel. Niet alleen om de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp goed te houden, maar ook om alle nieuwe bewoners van die huizen goede voorzieningen te geven. Deze nieuwe mensen willen immers ook hun kinderen hier op school doen en lid worden van een sportvereniging. Daar is straks geen ruimte meer voor want ‘het systeem’ is al zo goed als vol.”

Keuzes maken

De voorzitter noemt het kwalijk dat het lijkt alsof de gemeente geen eigen ruimtelijke ideeën ontwikkelt, maar slechts reageert op de verlangens van projectontwikkelaars. “Er worden te weinig echte keuzes gemaakt. Van sommige plekken die als eventuele bouwlocatie worden aangemerkt weten we nu al dat de ontsluiting ervan een onmogelijk probleem wordt. Geef dan gewoon aan dat grootschalig bouwen op zo’n plek niet haalbaar is omdat én bouwverkeer en bestemmingsverkeer er straks niet kan komen.” Sturm wil het gemeentebestuur aanmoedigen écht keuzes te maken. “Waarom bijvoorbeeld niet duidelijk aangeven dat je op het Landje van Bremmer nooit bebouwing wil?”

Historisch besef

Het historisch besef is niet altijd even groot in Oegstgeest merkt Sturm. “Als je bijvoorbeeld de oude wegstructuren zou accentueren en de inrichting van de openbare ruimte daarop aanpast, zullen meer inwoners zien dat je op historische grond woont.”

Er is in de besluitvorming van de ‘Omgevingsvisie Oegstgeest 2030’ zoals gezegd nog een lange weg te gaan. De Historische Vereniging Oegstgeest zal in dit traject zoveel mogelijk van zich laten horen. “Het knelt aan alle kanten, dus moeten we ons realiseren dat extra bouwen ergens ophoudt.”

Meningen

Donderdag zullen de leden van de vereniging discussiëren en stemmen over stellingen, zodat hun meningen kunnen worden meegenomen in de vervolgcontacten van HisVO met de politiek.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant