Theater Boven Water speelde de verhalen uit de zaal op een bijzondere manier uit. | Foto Wim de Winter
Theater Boven Water speelde de verhalen uit de zaal op een bijzondere manier uit. | Foto Wim de Winter Foto: Wim de Winter

‘Samen tegen Eenzaamheid’ gaat nieuwe fase in

Algemeen

ontmoeting n Op vrijdagavond 18 november werd in de grote zaal van Dorpscentrum Oegstgeest teruggeblikt op wat het project Samen Tegen Eenzaamheid Oegstgeest vanaf 2019 aan het dorp en haar inwoners gebracht heeft. Het project gaat een nieuwe fase in, omdat het door de gemeente wordt overgedragen aan de stichting Radius.

Door Willemien Timmers

Sociaal makelaar Sietske Steenbergen stond vrijdag in het zonnetje, omdat een groot deel van het succes van de actie te danken is aan haar inzet. In de afgelopen jaren heeft ze talloze inwoners, instellingen, sportclubs, hulpverleners en buren aan elkaar verbonden, om zo hun leven een stukje meer invulling en betekenis te geven. Ook Mirjana Pannekoek had in de spotlights moeten staan, maar zij moest helaas vanwege ziekte afzeggen.

Het project Samen Tegen Eenzaamheid Oegstgeest is met recht een succes te noemen. Na de jarenlange activiteiten en acties is er echt een stroom op gang gekomen in het dorp, waardoor het voor mensen die last hebben van eenzaamheid, of moeite hebben om contacten te leggen makkelijker geworden is om op hun eigen manier aan een activiteit deel te nemen. Spin in het web is, zoals gezegd, sociaal makelaar Sietske Steenbergen, die iedere vrijdagmiddag haar Dorpskantoor opent in het Dorpscentrum. Daar kan iedereen terecht met allerlei vragen op sociaal gebied. “Ik ben zo dankbaar als ik merk dat mensen door mijn tips daadwerkelijk nieuwe contacten hebben opgedaan en vriendschappen ontwikkelen. Dat is het mooiste: dat er matches ontstaan.”

Veel mensen uit de volle zaal vertelden verhalen over hoe ze door diverse activiteiten in contact kwamen met anderen. Vanwege de bijzondere bijeenkomst werden de verhalen uit de zaal uitgespeeld door de acteurs en muzikanten van Theater Boven Water, wat een bijzondere dynamiek van saamhorigheid teweegbracht. “Een cadeautje om je eigen verhaal uitgespeeld te zien worden!” werd er gezegd.

Ook al verschuift het project van de gemeente naar Radius, de inspanningen en activiteiten, zoals de week ‘Oegstgeest Ontmoet’ en de ‘Lief en Leed Straten’ zullen hetzelfde blijven. “Wij zullen dat vanuit de gemeente ook blijven monitoren”, sprak verantwoordelijk wethouder Tim van Tongeren.

“Met elkaar blijven we ons inzetten om mensen aan elkaar te verbinden en te ondersteunen waar nodig”, sprak ook Sietske. “Dit zodat er een sterk netwerk ligt in het dorp om elkaar te ondersteunen wanneer dat nodig is.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant