Folkert de Jong, Hercules Rhijngeestus 2022, wasmodel, veelkleurig, 40 cm
Folkert de Jong, Hercules Rhijngeestus 2022, wasmodel, veelkleurig, 40 cm

Hercules Rhijngeestus komt in Park Landskroon

Algemeen

De kogel is door de kerk. Hercules Rhijngeestus, de beeldende creatie van Folkert de Jong, is de keuze van de selectiecommissie voor het kunstwerk in Park Landskroon in Nieuw-Rhijngeest, Oegstgeest.

Met zijn driedimensionale model van de reus wist Folkert de Jong de commissie te overtuigen. Hercules Rhijngeestus die als mythische figuur ooit met zijn Germanen de Romeinen zo heftig bestreed dat de bezettingsmacht de Oude Rijn als Noordgrens van het Romeinse rijk bepaalde. Zo ontstond de Limes, tot hier en niet verder. Wat nu Oegstgeest heet, ligt aan de andere kant van die grens, de Limes, en staat symbool voor het succesvolle tegenwicht. De plek werd later, mede door de Limes, een welvarend handelscentrum.

De 3.80 meter grote, voor ons inmiddels vriendelijke reus loopt straks over het gras op een blote voet en een sportschoen die donders veel lijkt op een Nike Court Borough. Zijn lijf is opgebouwd uit historische, archeologische voorwerpen zoals een Romeins soldatenmasker, de Schaal van Oegstgeest of een Merovingische fibula, maar ook recente, herkenbare objecten, zoals een retro-toetsenbord of een seniorentelefoon. Die draagt hij mee. Hij lijkt uit een ver verleden door de tijd heen te lopen naar een nog onbekende toekomst.

De figuur wordt uiteindelijk gegoten in aluminium, een modern en relatief licht materiaal en deels voorzien van een veelkleurige coating. Dat maakt de grote, vriendelijke reus lichtvoetig.

Cultuurfonds Oegstgeest (CfO) nam samen met de Historische Vereniging Oegstgeest in 2018 het initiatief voor het realiseren van een kunstwerk in de nieuwste wijk van Oegstgeest, Nieuw-Rhijngeest. In de selectiecommissie hadden zij en vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, de betrokken bedrijven zoals het vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden en de projectontwikkelaar VOF Oegstgeest aan de Rijn (Gemeente Oegstgeest en BPD) zitting. Twee onafhankelijke, externe deskundigen completeerden de commissie.

CfO is tevreden met de keuze: als straks aan alle praktische en financiële eisen is voldaan, staat Hercules Rhijngeestus met zijn bijna vier meter lengte symbool voor en beschermer van de historische waarden van het gebied, op weg naar de toekomst. En dat was precies de opdracht aan de kunstenaar: Hoe wordt de Limes tot beeld?

N.B. Het hier afgebeelde wasmodel van zo’n 40 cm zal in zijn definitieve gestalte de nodige wijzigingen ondergaan, maar het idee blijft overeind: de mythische figuur die de Romeinen mede een halt toeriep en als visioen de toekomst tegemoet loopt.

Voor meer informatie over Folkert de Jong: www.folkertdejong.org

Uit de krant

Uit de krant