De deelnemers concentreren zich op hun werk. |
De deelnemers concentreren zich op hun werk. | Foto: Harry Theuns

Zevende editie Oegstgeester Dictee

Algemeen

Op dinsdagavond 12 oktober vond de zevende editie van het Oegstgeester Dictee plaats in de aula van het Teylingen College Duinzigt.

Hoewel pas op 25 september met de versoepelingsmaatregelen van de overheid duidelijk werd dat het Dictee door kon gaan, had de organisatie hier al een voorschot op genomen en verliep alles uitstekend. Door ‘vaste’ deelnemers aan te schrijven en er twee keer aandacht aan te besteden in de Oegstgeester Courant waren er circa zeventig deelnemers, ongeveer evenveel als bij de laatste editie in 2019. Dat viel dus alleszins mee.

De Oegstgeester schrijver Rob Polak had het Dictee samengesteld en las het de eerste keer als een vloeiend verhaal voor. Voorzichtige hilariteit in de zaal: veel te verwachten ‘dictee’-woorden, maar er waren ook woorden bij waarvan je door het geroezemoes en gegrinnik kon aannemen dat niet iedereen die kende. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, las vervolgens het invuldictee zin voor zin voor. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij woorden voorlas, die niet tot zijn dagelijkse vocabulaire behoorden. Daar kreeg hij de lachers wel mee op zijn hand, maar er was ook concentratie.

Na de correctieronde door de deelnemers zelf, trok de jury zich terug en was er tijd voor het specialistendictee in een ander lokaal. De overige deelnemers hadden in deze pauze de gelegenheid om een drankje te nemen, bekenden of onbekenden op te zoeken voor een praatje of te luisteren naar de muziek van het Cadaneasca Dreapta Trio.

Voor wat betreft de ‘vaste’ deelnemers: er blijken liefhebbers van en specialisten in de Nederlandse taal in het algemeen en het dictee in het bijzonder te zijn, die in een straal van twintig, dertig, soms wel vijftig kilometer van hun woonplaats zich voor alle dictees inschrijven. De volledige uitslag van het Oegstgeester Dictee wordt volgende week door de organisatie bekend gemaakt, maar we kunnen alvast verklappen dat er deelnemers waren met minder dan vijf fouten in het algemene dictee. Om dit enigszins in perspectief te plaatsen: een score, zowel individueel als voor teams tussen de twintig en dertig viel in de prijzen.

Het inschrijfgeld van de deelnemers en de bijdragen van sponsoren wordt al jaren aangevuld met een gulle gift van de Rotary Foundation. In de afgelopen zes edities van het dictee is voor een bedrag van ruim €50.000 geschonken aan de VoorleesExpress Bollenstreek. In Oegstgeest wordt de VoorleesExpress vertegenwoordigd door de bibliotheek Bollenstreek. 

De VoorleesExpress is in het leven geroepen ter bestrijding van laaggeletterdheid. Het percentage laaggeletterden wordt ook in onze regio steeds hoger onder volwassenen. Door digitalisering, zelfcorrectie van teksten, kleine vocabulaire in bepaalde beroepsgroepen, meer luisteren (podcasts, muziek) dan lezen, is het niveau van sommige bevolkingsgroepen ook voor wie Nederlands de eerste taal is, gedaald tot ‘laaggeletterd’. Om te voorkomen dat ook de volgende generatie hierdoor te weinig met taal in aanraking komt, selecteert de VoorleesExpress gezinnen die in aanmerking komen voor een Voorlezer. Die komt twintig weken bij een gezin thuis om een uur de kinderen (tussen 2-8 jaar) voor te lezen, taalspelletjes te doen en op interactieve manier de Nederlandse taal te stimuleren. Hopelijk kunnen en durven de ouders, die door de voorlezer steeds betrokken worden, na twintig weken deze taak zelf op zich te nemen. Een uitstekend doel voor alle Dicteedeelnemers, sponsors en Rotary members.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant