Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het Hoefijzergebouw. | Archieffoto&nbsp;</p>

Het Hoefijzergebouw. | Archieffoto 

(Foto: Willemien Timmers)

Bestuursovereenkomst huisvesting statushouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het in gebruik nemen van de tijdelijke opvanglocatie aan de Rhijngeesterstraatweg 13c, het ‘Hoefijzergebouw’, achter het gemeentehuis.

In bestuursovereenkomst zijn onder andere de periode van opvang, het aantal bewoners en de financiële vergoedingen vastgelegd. Het gaat hierbij om maximaal 175 statushouders. Het is de bedoeling dat het COA de opvang start over ruim zes weken, op 1 november.

Statushouders zijn asielzoekers die van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning kregen. Zij moeten inburgeren en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

In het naastgelegen gebouw komen waarschijnlijk nog 75 tot 100 mensen via Divorce Housing te wonen. Dit zou kunnen gaan om bijvoorbeeld gescheiden mannen en vrouwen, starters en eventueel studenten die tijdelijk woonruimte zoeken.

Het verkeersonderzoek van Goudappel (2 juni), waar de raad om had gevraagd, wijst uit dat het huidige terrein geschikt is ten aanzien van verkeer, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en parkeren om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. 

Meer berichten