Logo oegstgeestercourant.nl
Zandduinen in de Kwade Hoek tijdens de zomer bij zonsondergang. | Foto: Nico van Kappel
Zandduinen in de Kwade Hoek tijdens de zomer bij zonsondergang. | Foto: Nico van Kappel (Foto: c)

Aandacht voor bedreigde natuur op eerste Dag van de Duinen

Op zaterdag 18 september organiseert Stichting Duinbehoud de eerste landelijke Dag van de Duinen. In Naturalis Biodiversity Center in Leiden bespreken belangstellenden en experts oplossingen tegen de achteruitgang van de Nederlandse duinnatuur. Natuurliefhebbers kunnen meedoen aan activiteiten langs de kust.

De Nederlandse duinen zijn rijk aan planten- en diersoorten. Het gebied heeft een grote variatie aan leefgebieden en een afwisselend landschap. Deze natuurlijke rijkdom staat onder druk door maatschappelijke ontwikkelingen: stikstofdepositie, verdroging, verstedelijking en recreatiedruk. Het rozenkransje en andere bijzondere planten worden zeldzamer. Ook broedvogels en dagvlinders gaan in aantal achteruit. Kenmerkende leefgebieden zoals de grijze duinen groeien dicht en soortenrijke vegetaties verdwijnen.

Experts en excursies
Met de Dag van de Duinen vraagt Stichting Duinbehoud aandacht voor de bedreigde natuur in het duingebied. 

In Naturalis delen Marc Janssen, directeur van Stichting Duinbehoud, en cabaretier Hans Sibbel hun blik op natuur en biodiversiteit. Experts Annemieke Kooijman (Universiteit van Amsterdam), Luc Geelen (Waternet) en Dick Groenendijk (PWN) geven hun kijk op het toekomstige beheer en beleid van de duinen. De discussie wordt geleid door de wetenschappelijk directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer. 

Naast de bijeenkomst in Naturalis organiseert Stichting Duinbehoud langs de hele kust gratis excursies en activiteiten. De excursies worden geleid door lokale duindeskundigen. Meer informatie staat op www.duinbehoud.nl

Meer berichten